Zet LOB en burgerschap vanaf het begin direct goed op de kaart

Je doet al veel aan LOB op school, maar het kan meer en beter. Alleen, waar begin je? Met de methodes, trainingen en workshops van Qompas ontwikkel jij LOB op jouw school stap voor stap en je behoudt alles wat je nu al doet. LOB en burgerschap hebben veel raakvlakken, vandaar dat je bij ons ook lessen burgerschap vindt. Wil je het draagvlak in school vergroten en LOB (en burgerschap) naar een hoger plan tillen, kunnen wij je ondersteunen met een traject visie en beleid.

Doe de quick scan!

Ontdek in vijf vragen hoe ver jouw school is met LOB

Beantwoord met ja of nee:

1 van 5
Is er een visie op LOB?
2 van 5
Is er breed draagvlak voor LOB?
3 van 5
Komt LOB terug in (bijna) alle vakken?
4 van 5
Stemmen docenten LOB-activiteiten onderling af?
5 van 5
Wordt het loopbaan­dossier gebruikt als leidraad voor LOB-gesprekken?

Aan de slag met LOB in drie stappen

Qompas biedt drie stappen op maat waarmee we je helpen LOB structureel op de kaart te zetten binnen jouw school. De trainingen zijn interactief en worden gegeven door experts met ruime praktijkervaring. De bijeenkomsten variëren van oriëntatie tot daadwerkelijke ondersteuning bij het schrijven van een visie, het formuleren van beleid en het maken van een plan om LOB succesvol uit te voeren.

Bege­leide team­scan LOB

Met de oriënterende bijeenkomst Begeleide teamscan LOB bekijken we waar de school nu staat op het gebied van LOB. Waar is behoefte aan? Wat gebeurt er al aan loopbaanontwikkeling. En hoe kunnen we hier meer draagvlak voor creëren?

Follow up bege­leide team­scan LOB

Op basis van de output van training 1, kun je in training 2 verder aan de slag om LOB binnen jouw school op een hoger plan te tillen. In de training Follow up Begeleide teamscan LOB maak je een begin met het vergroten van draagvlak en het verder uitbouwen van LOB in school.

Feedback op visie en implementatie­plan

Is er al een concept-visie op LOB en een LOB-implementatieplan? In onze masterclass helpen we jouw school verder door feedback te geven op deze plannen. Ook helpen we je om de plannen onder de aandacht van iedereen binnen de school te brengen. Zo vergroten we het draagvlak voor LOB.