talent
begeleiden
met Qompas Logo RGB Unicolor

Ontdek onze complete LOB-aanpak voor het voortgezet onderwijs

Leerlingen maken tijdens hun schoolcarrière een aantal cruciale keuzes. Welk vakkenpakket of profiel past bij mij? Ga ik straks doorleren of meteen werken? En welke vervolgopleiding of beroep kies ik dan? Qompas helpt scholieren bij het leren maken van deze keuzes, door ze te laten ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun talenten liggen. Maak kennis met onze complete dienstverlening voor loopbaanontwikkeling en -begeleiding binnen jouw school.

Volledig LOB - programma in een doorlopende leerlijn

Qompas biedt je een volledig LOB-programma in een doorlopende leerlijn voor alle niveaus en leerjaren. Het programma bestaat uit werkboeken en online, adaptieve opdrachten waarmee leerlingen vooral zelfstandig maar ook klassikaal aan de slag kunnen. Denk aan interesse- en beroepentests, interactieve spellen en opdrachten. Leerlingen volgen op hun niveau aangepaste paden en kunnen een keuze maken uit diverse extra opdrachten. Antwoorden komen automatisch in hun loopbaandossier, dat beschikbaar blijft na het diploma. Scholen kunnen eenvoudig eigen lesmateriaal en schoolspecifieke informatie toevoegen. Daarnaast is er een aparte lesmodule over burgerschap.

Het loop­baan­dossier als rode draad

Met onze LOB-methodes bouwen scholieren gedurende hun schooljaren een digitaal loopbaandossier op. Hierin staan resultaten van tests, bepaalde opdrachten, verslagen van binnen- en buitenschoolse activiteiten en relevante ervaringen. Dit persoonlijke dossier loopt als een rode draad door hun schoolcarrière en geeft hun vaardigheden en ontwikkeling overzichtelijk weer. Daarmee biedt het tal van aanknopingspunten voor een loopbaangesprek.

Strategisch en praktisch advies voor scholen

Voor een succesvolle inzet van onze LOB-methodes is het essentieel dat de hele school hiervan de toegevoegde waarde inziet. Daarom biedt Qompas strategisch en praktisch advies, bijvoorbeeld om je te helpen bij het ontwikkelen van een visie, beleid en draagvlak bij de schoolleiding, coaches en beheerders. We ondersteunen je graag om LOB binnen jouw school op een hoger niveau te brengen.

scholen die samenwerken met qompas voor 451 scholen in Nederland

Workshops en trainingen op maat

Qompas biedt een aantal praktische workshops en trainingen voor directies, beheerders, coaches en leerlingen. Zij kunnen hiermee hun kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van LOB. Denk aan het voeren van effectieve loopbaangesprekken of hoe je meer uit onze methodes kunt halen. Onze trainingen en workshops zijn altijd ‘op maat’. Dat betekent dat wij de inhoud altijd van tevoren met je afstemmen.

Doe de quick scan!

Ontdek in vijf vragen hoe ver jouw school is met LOB

Beantwoord met ja of nee:

1 van 5
Is er een visie op LOB?
2 van 5
Is er breed draagvlak voor LOB?
3 van 5
Komt LOB terug in (bijna) alle vakken?
4 van 5
Stemmen docenten LOB-activiteiten onderling af?
5 van 5
Wordt het loopbaan­dossier gebruikt als leidraad voor LOB-gesprekken?

Partijen waarmee Qompas samenwerkt in het voortgezet onderwijs