Voor elke schoolfase een eigen programma

Voor havo en vwo heeft Qompas drie LOB-methodes in een doorlopende leerlijn ontwikkeld, die elk zijn toegespitst op de schoolfase van de leerling. Qompas Start (klas 1 en 2), Qompas ProfielKeuze (klas 3) en Qompas StudieKeuze (klas 4 en hoger). Elk programma bestaat uit werkboeken en online, adaptieve opdrachten waarmee leerlingen vooral zelfstandig maar ook klassikaal aan de slag kunnen. Denk aan interesse- en beroepentests, interactieve spellen en opdrachten. waarmee ze hun loopbaancompetenties ontwikkelen. Doorstroom naar verschillende niveaus is altijd mogelijk. Scholen kunnen eenvoudig eigen lesmateriaal toevoegen. Daarnaast is er een aparte lesmodule over burgerschap.

Vijf loopbaancompetenties

De LOB-methodes maken de ontwikkeling inzichtelijk van de vijf loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken.

De pluspunten van de LOB-methode havo/vwo van Qompas

  • Leerlingen maken persoonlijkheids-, competentie- en interessetests, inclusief mogelijkheid voor 360 graden feedback door bijvoorbeeld ouders/verzorgers
  • Antwoorden en uitslagen komen automatisch in het loopbaandossier
  • Scholieren leren op een andere manier naar zichzelf kijken
  • Ontwikkeling studievaardigheden ‘presenteren’ en ‘plannen’
  • Makkelijk te combineren met eigen lesmateriaal
  • Taalgebruik en opdrachten zijn afgestemd op verschillende niveaus en leerjaren

Je eigen talenten leren kennen met Qompas Start

Qompas Start is het begin van de doorlopende leerlijn. Spelenderwijs maken onderbouwleerlingen kennis met vragen als wie ze zelf zijn, wat ze leuk vinden en goed kunnen. In deze fase maken ze nog geen tests.

Het juiste profiel kiezen met Qompas ProfielKeuze

In de derde klas gaan leerlingen aan de slag met Qompas ProfielKeuze. Door opdrachten en verschillende tests te maken, komen zij tot een gefundeerde keuze voor hun profiel.

Een vervolgopleiding kiezen met Qompas StudieKeuze

Vanaf klas 4 gaan leerlingen zich oriënteren op het leven na de middelbare school met Qompas StudieKeuze. Door opdrachten en verschillende tests te maken, open dagen te bezoeken, meeloopdagen en proefstudeerdagen te volgen, komen zij tot een gefundeerde studiekeuze.

Qompas leerlingvolgsysteem

Met ons leerlingvolgsysteem heb je als coach, beheerder of vakdocent goed inzicht in de ontwikkeling en vorderingen van je leerlingen/studenten. Je ziet direct hoe ver ze zijn met opdrachten en tests en welke antwoorden en keuzes ze hebben ingevuld. Naast de tests en opdrachten uit de methode, is het zeer eenvoudig om eigen, schoolspecifieke opdrachten en informatie toe te voegen. Neem voor meer informatie over ons leerlingvolgsysteem contact op met onze helpdesk.