LOB-methode vmbo

Voor iedere leerling een persoonlijk programma

Dé vmbo'er bestaat niet. Daarom biedt Qompas voor iedere leerweg een eigen programma, toegespitst op het niveau van de leerling. Het programma bestaat uit werkboeken en online, adaptieve opdrachten waarmee leerlingen vooral zelfstandig maar ook klassikaal aan de slag kunnen. Denk aan interesse- en beroepentests, interactieve spellen en opdrachten. Antwoorden komen automatisch in hun loopbaandossier, dat beschikbaar blijft na het diploma. Scholen kunnen eenvoudig eigen lesmateriaal toevoegen. Daarnaast is er een aparte lesmodule over burgerschap.

Vijf verplichte loopbaancompetenties

De LOB-methode voldoet aan alle wettelijke vereisten en draagt bij aan de ontwikkeling van de vijf verplichte loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken.

De pluspunten van de LOB-methode vmbo van Qompas

  • Antwoorden en uitslagen komen automatisch in het loopbaandossier
  • Taalgebruik en opdrachten zijn afgestemd op verschillende niveaus en leerjaren
  • Makkelijk te combineren met eigen lesmateriaal
  • Veel beeld en weinig tekst
  • Leerlingen kunnen ouders uitnodigen tests over hen te maken
  • Uitgebreide en overzichtelijke informatie over studies en beroepen
  • Werkboek met (klassikale) spellen

Qompas leerlingvolgsysteem

Met ons leerlingvolgsysteem heb je als coach, beheerder of vakdocent goed inzicht in de ontwikkeling en vorderingen van je leerlingen/studenten. Je ziet direct hoe ver ze zijn met opdrachten en tests en welke antwoorden en keuzes ze hebben ingevuld. Naast de tests en opdrachten uit de methode, is het zeer eenvoudig om eigen, schoolspecifieke opdrachten en informatie toe te voegen. Neem voor meer informatie over ons leerlingvolgsysteem contact op met onze helpdesk.