Leerlingen beter voorbereiden op hun maatschappelijke rol

Hoe zorg je ervoor dat jouw school na de eindexamens leerlingen aflevert die weten wat er speelt in de maatschappij? En die weten wat hun rol daarin is? Op scholen en in de politiek zien we dat burgerschap een steeds belangrijker thema wordt. Wat doet jouw school al aan burgerschap?

Wij vinden dat burgerschap en LOB hand in hand gaan. Zowel burgerschap als LOB gaan over wat leerlingen kunnen en willen betekenen in de maatschappij. Met onze LOB-methodes begeleiden wij leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling. En daar past burgerschap naadloos in. Wil jouw school ook dat leerlingen weten wie ze zelf zijn en wat hun rol in de maatschappij is? De module Qompas voor de klas  helpt daarbij. Het biedt kant-en-klare klassikale lessen voor burgerschap en LOB speciaal voor scholen die het belangrijk vinden om leerlingen af te leveren die zich bewust zijn van hun rol in de maatschappij én hun toekomstmogelijkheden.

De pluspunten van Qompas voor de klas

  • Draagt bij aan burgerschapsonderwijs, waaraan elke school volgens de wet moet werken
  • Met meer dan 100 kant-en-klare klassikale digiboardlessen inclusief lesbrief en werkbladen kun je snel aan de slag
  • Te gebruiken door coaches en vakdocenten in alle lessen
  • Actuele onderwerpen en vakoverstijgende projecten
  • Versterking van LOB
  • Biedt handvatten voor de verantwoording richting de inspectie