jongens lopen op school
Onderzoek

Interesse van havisten en vwo'ers in hun schoolvakken

Welke vakken vinden scholieren leuk of juist minder leuk? Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes, en speelt het niveau daarbij een rol?

Welke vakken vinden scholieren leuk of juist minder leuk? Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes, en speelt het niveau daarbij een rol?

In dit rapport onderzoeken we de ontwikkeling van de interesse in schoolvakken gedurende de afgelopen twaalf jaar. Welke vakken vinden scholieren leuk of juist minder leuk? Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes, en speelt het niveau (havo/vwo) daarbij een rol? Daarnaast analyseren we welke gemiddelde cijfers havisten en vwo'ers behalen voor de verschillende schoolvakken en kijken we of er veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen jaren.

In het derde jaar van het voortgezet onderwijs staan havo- en vwo-leerlingen voor een belangrijke keuze: het bepalen van hun profiel. Om deze keuze weloverwogen te maken, onderzoeken ze hun interesses en sterke punten in verschillende vakken. Qompas heeft voor de profielkeuze een online LOB-lesmethode ontwikkeld: Qompas Profielkeuze. Al vanaf schooljaar 2011-2012 verzamelt Qompas via deze lesmethode geanonimiseerde data van scholieren door heel Nederland.