decanen training

Workshop Begeleide teamscan LOB

Deze workshop is bedoeld voor scholen die loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) op de kaart willen zetten.

Deze workshop is bedoeld voor scholen die loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) op de kaart willen zetten. Met een zogeheten begeleide teamscan LOB bekijken we in teamverband wat er al is, waar de school behoefte aan heeft en hoe we daarvoor in school draagvlak kunnen creëren. Een LOB-expert met veel praktijkervaring zit de groepssessie voor.

Voor wie

Voorwaarde voor een effectieve training is een dwarsdoorsnede van de organisatie, inclusief een schoolleider. Bijvoorbeeld decanen en mentoren uit diverse leerjaren, een leerlingbegeleider, enkele vakdocenten en een directielid.


De praktijk

Tijdens de interactieve bijeenkomst komen de laatste actuele ontwikkelingen op het gebied van LOB aan bod en gaan de deelnemers aan de slag met een thema-vragenlijst. De LOB-expert die de bijeenkomst voorzit, digitaliseert de antwoorden direct waardoor er aansluitend een groepsgesprek plaatsvindt over de resultaten, overeenkomsten en verschillen. Aan het eind van de sessie maken de deelnemers afspraken over de gewenste ontwikkeling en vervolgstappen, zodat LOB een vaste plaats in school kan krijgen. Indien gewenst adviseert en begeleidt de voorzitter de deelnemers met een routekaart met daarop een planning voor de te volgen stappen. Een week na de bijeenkomst ontvangt de portefeuillehouder-LOB per mail de resultaten van de sessie plus een kort advies over het vervolg.


Resultaten

Na afloop hebben betrokkenen meer kennis opgedaan over het belang van loopbaanleren. Duidelijk is wat LOB precies inhoudt en hoe betrokkenen daarover denken. Ook is helder waar de school staat en wat de sterke én ontwikkelpunten zijn. In onderling overleg kunnen de deelnemers vervolgstappen nemen. 

 

Klantervaringen

Lees hier het interview met decaan Linda van Beek over deze workshop

 

Suggesties voor een vervolgtraject

Wilt u, op basis van de resultaten van de scan, concrete speerpunten voor LOB formuleren? En heeft u daar advies en ondersteuning bij nodig?  Na deze sessie is een vervolgtraject op maat mogelijk waarbij de LOB-expert de school verder begeleidt, bijvoorbeeld met het invoeren van het LOB-beleid dat de school voor ogen staat. Kijk voor meer informatie bij implementatietraject LOB.

Advies & ondersteuning bij LOB-implementatie

Talent optimaal begeleiden vraagt om meer dan een LOB-methode; de hele organisatie moet in het teken staan van LOB. Daarom biedt Qompas advies en ondersteuning om visie en draagvlak te creëren bijschoolleiding, coaches en beheerders.