training-docenten-decanen
Interview

Meer draagvlak voor LOB in school

Een team van decanen, mentoren en schoolleiding deed de begeleide teamscan LOB van Qompas.

Linda van Beek, decaan havo/vwo op De Zeven Linden in Dedemsvaart wilde met haar school meer werk maken van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Een team van decanen, mentoren en schoolleiding deed de begeleide teamscan LOB van Qompas. "We hadden een visie op LOB, maar wat die inhield wist niet iedereen."

“Eigenlijk deden we al heel veel op school aan LOB, maar dat was versnipperd. We wilden er meer uithalen. We zagen dat Qompas naast gebruikerstrainingen onder andere ook een begeleide teamscan LOB aanbood; een workshop om LOB stevig op de kaart te zetten. Zeven collega’s deden mee: oude en nieuwe mentoren van alle niveaus uit onder- en bovenbouw, decanen vmbo, havo en vwo, plus onze directeur.”
Begeleiding van mentoren“Onze school heeft veel stageplaatsen en -mogelijkheden. Ook de begeleiding van leerlingen die doorstromen naar een hoger niveau is goed. Wat beter kan, is de begeleiding van mentoren rondom LOB. Als mentoren eenmaal op weg waren geholpen door decanen, bleef het daar meestal bij. Gericht overleg kwam er door alle drukte vaak niet van. Een duidelijke visie op LOB, die door iedereen wordt onderschreven, hadden we niet. De directie wist wat de visie was, de decanen een beetje en de mentoren helemaal niet.”


Samenhang

“Opvallend tijdens het proces vond ik dat iedereen iets wist over zijn eigen kleine stukje LOB, maar wat andere docenten in de jaren ervoor of erna deden, was tamelijk onbekend. Van samenhang was daardoor minder sprake. Ook al hadden we dit vastgelegd in een PTA; dat wil blijkbaar nog niet zeggen dat iedereen het dan ook echt weet.”


Directie erbij

“Collega’s vonden het in het begin wel een beetje onwennig dat de directeur erbij zat, maar achteraf was dat juist heel goed. Hij vond het prettig om te horen wat er leeft bij docenten. Hij wist bijvoorbeeld niet dat de visie niet breed werd gedragen op school. Dat zijn waardevolle inzichten.”


Oplossingen en afspraken

“Tijdens de sessie bedachten we wat we wél wilden. Bijvoorbeeld dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de doorlopende leerlijn LOB. We hebben afgesproken dat mentoren en decanen af en toe bij elkaar komen om daarover te praten. Nieuwe mentoren begeleiden we goed en zij krijgen een gebruikerstraining. Ook gaan we werken met loopbaancoaches.”


Profielkeuzedag

“We willen ook meer gebruik maken van externe partijen. We deden al veel met mbo’s, zoals opleidingsdagen of beroepenmarkten. Dat gaan we nu ook doen met hbo’s en universiteiten. Binnenkort hebben we onze eerste profielkeuzedag op een hogeschool in de buurt. Leerlingen vinden dat hartstikke leuk.”

 

Verbeterde visie op LOB

“We zijn tenslotte bezig met een verbeterde visie op LOB. De oude visie paste niet meer bij de vernieuwingen in onze school, zoals gepersonaliseerd leren. De decanen schrijven die samen met de directie. Daarna delen we die met collega’s, zodat we het draagvlak vergroten. De Qompas-trainer kijkt ook mee via mail en telefoon. Ik kan me voorstellen dat we gebruik maken van een vervolgtraject om de puntjes helemaal op de i te zetten.”


Nuttig voor iedereen

“Dit hele proces is zeer zinvol voor iedereen. Wij als decanen hebben beter zicht op hoe mentoren over LOB denken en hoe wij hen beter kunnen helpen. De directie begrijpt beter wat wij nodig hebben en kan ons daarin ondersteunen. LOB heeft door deze scan een hogere status gekregen, ook bij de directie. Er is nu meer draagvlak voor LOB in de hele school. De neuzen staan dezelfde kant op, dat was eigenlijk al zo, al wisten we dat niet van elkaar.”

Lees hier meer over de Begeleide teamscan LOB

Linda van Beek
Linda van Beek
De Zeven Linden Dedemsvaart
zeven-linden-dedemsvaart-logo