training-docenten-decanen
Interview

Meer draagvlak voor LOB in school

Een team van decanen, mentoren en schoolleiding deed de begeleide teamscan LOB van Qompas.

Decaan havo/vwo Linda van Beek van het Zeven Linden College in Dedemsvaart wilde met haar school meer werk maken van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Een team van decanen, mentoren en schoolleiding deed de begeleide teamscan LOB van Qompas. "Niet iedereen wist wat onze visie op LOB inhield."

“LOB bij ons op school was versnipperd. We wilden er meer uithalen. We zagen dat Qompas een begeleide teamscan LOB aanbood; een workshop om LOB stevig op de kaart te zetten. Zeven collega’s deden mee: oude en nieuwe mentoren van alle niveaus uit onder- en bovenbouw, decanen vmbo, havo en vwo, plus onze directeur.”


Waarom deden jullie een begeleide teamscan?

De begeleiding van mentoren rondom LOB kon beter. Als mentoren eenmaal op weg waren geholpen door decanen, bleef het daar meestal bij. Gericht overleg kwam er door alle drukte vaak niet van. Een duidelijke visie, die door iedereen wordt onderschreven, hadden we niet. De directie wist wat de visie was, de decanen een beetje en de mentoren helemaal niet.”


Wat kwam er tijdens de sessies aan het licht?  

“Opvallend vond ik dat iedereen iets wist over zijn eigen kleine stukje LOB, maar wat andere docenten in de jaren ervoor of erna deden, was tamelijk onbekend. Van samenhang was daardoor minder sprake. Ook al hadden we dit vastgelegd in een PTA; dat wil blijkbaar nog niet zeggen dat iedereen het dan ook echt weet.”


De directie zat er ook bij. Hoe was dat?

“Collega’s vonden het in het begin wel een beetje onwennig dat de directeur erbij zat, maar achteraf was dat juist heel goed. Hij vond het prettig om te horen wat er leeft bij docenten. Hij wist bijvoorbeeld niet dat de LOB-visie niet breed werd gedragen op school. Dat zijn waardevolle inzichten.”

Wat waren de resultaten van de scan?

“We bedachten wat we wél wilden. Bijvoorbeeld dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de doorlopende leerlijn LOB. We hebben afgesproken dat mentoren en decanen vaker bij elkaar komen. Nieuwe mentoren begeleiden we goed en zij krijgen een training voor het gebruik van Qompas. Ook werken we met loopbaancoaches.”


Hebben jullie je visie op LOB gewijzigd?


“We zijn bezig met een verbeterde visie op LOB. De oude visie paste niet meer bij de vernieuwingen in onze school, zoals gepersonaliseerd leren. De decanen schrijven die samen met de directie. Daarna delen we die met collega’s, zodat we het draagvlak vergroten. De Qompas-trainer kijkt ook mee via mail en telefoon. Ik kan me voorstellen dat we in de toekomst gebruik maken van een vervolgtraject.”


Hoe kijken jullie terug op de begeleide teamscan?

“Zeer zinvol voor iedereen. Wij decanen hebben meer zicht op hoe mentoren over LOB denken en hoe wij hen beter kunnen helpen. De directie begrijpt beter wat wij nodig hebben en kan ons daarin ondersteunen. LOB heeft door deze scan een hogere status gekregen, ook bij de directie. Er is nu meer draagvlak voor LOB in de hele school.”


Meer weten over hoe je draagvlak voor LOB creëert op school? Lees de informatie over onze Begeleide teamscan LOB

Linda van Beek
Linda van Beek
De Zeven Linden Dedemsvaart
zeven-linden-dedemsvaart-logo