vmbo-leerlingen praten in de klas
Onderzoek

Hoe maken vmbo'ers hun studiekeuze?

Wat zijn de houding, struikelblokken en voorkeuren van vmbo'ers op het gebied van hun studiekeuzeproces.

Leerlingen in het derde of vierde leerjaar van het vmbo staan aan de vooravond van hun vervolgstappen binnen het onderwijs. Het is daarom van belang dat zij zich gaan oriënteren op een vervolgopleiding. Tijdens de oriëntatiefase gaan de scholieren onderzoeken wie zij zijn, welke studie bij hen past en waar deze studies te volgen zijn. Qompas helpt hen daarbij, met de LOB-lesmethode voor vmbo’ers.

Het doel van dit onderzoek is om de oriëntatiefase voorafgaand aan de studiekeuze in kaart te brengen onder vmbo’ers. Daarvoor kijken we naar de houding, struikelblokken en voorkeuren van deze doelgroep bij het maken van hun studiekeuze. Wat drijft hen en wat hebben ze nodig? Met de inzichten die we opdoen tijdens dit onderzoek ondersteunen wij scholieren nog beter bij het maken van een profiel- en/of studiekeuze. Daarnaast geeft het middelbare scholen en roc's de mogelijkheid om vmbo'ers begeleiding op maat te bieden waar nodig. Door middel van een enquête, gebaseerd op een kwalitatief vooronderzoek, krijgen we een beter beeld van het oriëntatieproces van vmbo’ers uit het derde en vierde leerjaar omtrent hun studiekeuze. 

 

De volgende vragen komen aan bod in het onderzoek:

  • Hoe ziet het studiekeuzeproces van vmbo’ers eruit en hoe zeker zijn ze over dit proces?
  • Hoe gemotiveerd zijn vmbo’ers om hun studiekeuze te maken en om door te studeren?
  • Welke (media)kanalen gebruiken vmbo’ers voor hun studiekeuze, en naar welke kanalen gaat hun voorkeur uit? Wie helpen leerlingen bij hun studiekeuze?
  • Hoe ervaren vmbo’ers de begeleiding bij hun studiekeuze vanuit de middelbare school?
  • Hoe kijken vmbo'ers uit de bovenbouw terug op hun profielkeuze?
  • Wat is het beeld van vmbo’ers over het mbo?.