Interview

Wij profileren ons als school met LOB-onderwijs

Het implementatietraject LOB van Qompas: "hadden we dat maar eerder gedaan"

Teamleider Esther Lankhaar, vmbo Ashram College Nieuwkoop, deed met haar team het implementatietraject LOB van Qompas. Loopbaanontwikkeling is nu een speerpunt op school. “Hadden we dit maar eerder gedaan.”

Waar liepen jullie als school tegenaan met LOB?

Loopbaantonwikkeling bij ons op school was versnipperd en niet altijd herkenbaar voor leerlingen en leraren. LOB was: ‘Ga maar naar je decaan’. Maar alle docenten kunnen vanuit hun eigen vakgebied over LOB vertellen en vragen beantwoorden.”

 

Wat wilden jullie veranderen op school?

“We wilden het draagvlak en de zichtbaarheid van LOB vergroten onder docenten en leerlingen. Daarom doen wij nu een implementatietraject LOB bij Qompas. Een van de resultaten nu al is dat we LOB niet meer alleen zien als kiezen voor een vervolgopleiding, maar als persoonlijke ontwikkeling. Eerst was het laten kiezen, nu is het leren kiezen. Ook wilden we een verzameldocument waar leerlingen alles over hun persoonlijke ontwikkeling kunnen opslaan. Bij hun diploma krijgen ze dit loopbaandossier of LOB-dossier dan mee.”  

 

Wat is het belang van een goede LOB-methode? 

“Wij gebruiken Qompas, maar we wilden dit intensiever gebruiken. Niet van: ‘dit moeten de leerlingen ook nog even invullen’. Tijdens praktijkvakken en stages ontdekken scholieren een andere kant van zichzelf. Door daarover reflectievragen te stellen, leren zij nadenken over wat ze wel en niet leuk vinden, wat ze goed kunnen en misschien nog moeten ontwikkelen. Deze terugkoppeling maakten we niet altijd. Met meer aandacht voor LOB bereiden we hen beter voor op hun vervolgopleiding. Iedereen ziet door dit traject de meerwaarde van goed LOB-onderwijs.”   

 

Hoe hoorden jullie over de implementatietraject LOB? 

“Via onze decaan. We hadden al een keer een training gesprekstechnieken van Qompas gedaan en dat was goed bevallen. Met het implementatietraject LOB komen we onder begeleiding, stapsgewijs tot ons doel. We willen een visie uitdragen die het hele team ondersteunt. We weten welke stappen we met elkaar moeten zetten. Door dit traject hebben wij straks een vernieuwde visie op LOB en een implementatieplan.” 

 

Wie is er op school betrokken bij dit traject?   

“Een breed samengestelde groep van een decaan, afgevaardigden van alle leerjaren (ook mentoren) en ik als teamleider. Het werkt goed om vanuit meerdere invalshoeken te horen hoe collega’s LOB in school ervaren en hoe zij er vorm aan geven. Uit al die verschillende invalshoeken hebben we speerpunten geformuleerd voor ons LOB-beleid.”

 

Welke plaats moet LOB krijgen in school?

“Wij vinden LOB zo belangrijk dat wij ons er als school mee profileren. Met onze eindexamenresultaten zit het wel goed, dus nu zetten we een volgende stap door ons te richten op de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen krijgen bij ons niet alleen het vak wiskunde, maar ze ontdekken ook dat je het misschien nodig hebt voor iets wat je later graag wilt.”

 

Kun je een voorbeeld geven van een resultaat tot nu toe?  

“We dachten na over hoe we onze collega’s mee konden krijgen. De eerste dag na de zomervakantie presenteerden we de plannen. We daagden de collega’s uit over LOB in hun eigen vakgebied na te denken. We wilden hen snel mede-eigenaar maken van dit proces. Daar reageerden ze enthousiast op. Er komt geen taak bij, maar ze inventariseren wat ze al doen en hoe we dit verder kunnen uitbouwen.”

 

Wat is nu de volgende stap?

“Het draagvlak is vergroot in het hele team. Wij willen niet dat leerlingen later terug kijken op LOB en zeggen: ‘LOB, dat was mevrouw Lubbers’, maar dat zij activiteiten en ervaringen noemen en wat ze daarvan hebben geleerd. Wij gaan in het LOB-traject de laatste fase in. Onze visie op LOB is herschreven. Nu bedenken we hoe we dit plan handen en voeten geven in de dagelijkse praktijk. Binnenkort hebben we de laatste en afsluitende sessie.”

 

Wat had je graag anders gezien?

“We hadden dit eerder moeten doen.”

 

en nu?

Wil je ook graag aan de slag met het creëren van meer draagvlak voor LOB? Bekijk dan onze training: Begeleide teamscan LOB en zet LOB bij jou op school stevig op de kaart! 

Esther Lankhaar
Esther Lankhaar
Ashram College
ashram-college-nieuwkoop