Privacy- en cookie­verklaring Qompas privégebruik

De 'Privacy- en cookieverklaring voor privégebruik van Qompas' is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van websites, diensten en producten van Qompas ten behoeve van privégebruik. In het geval van gebruik via school geldt de 'Privacyverklaring Qompas voor scholen' en de 'Privacyverklaring Qompas voor leerlingen'.


Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het maken van je profiel- en studiekeuze, je loopbaanoriëntatie of bij het zoeken van je eerste baan, gebruiken wij de gegevens die we van jou binnenkrijgen via www.qompas.nl. Dat kunnen privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens zijn. Wij vinden het belangrijk om zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en jou duidelijk te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we jouw privacy daarbij waarborgen. Bij onze privacyverklaring houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Uitvoeringswet) stelt. Dat betekent onder andere dat:


 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor gerechtvaardigde doeleinden;
 • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat wij hetzelfde eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw rechten respecteren, zoals inzage, corrigeren of verwijderen van jouw gegevens.


In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en jouw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden je aan om deze goed door te lezen. Ben je jonger dan 16 en begrijp je iets niet? Vraag dan je ouder of je voogd om even mee te lezen.


Wat is Qompas?

Qompas begeleidt leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze in het voortgezet onderwijs (van vmbo, havo tot vwo). Vervolgens helpen we studenten (hbo en wo) bij het vinden van de juiste masterstudie en helpen we mbo-studenten om een loopbaandossier op te bouwen. Afgestudeerden (hbo en wo) begeleiden we bij het vinden van een stageplaats, een passende baan of traineeship door onder meer sollicitatietrainingen aan te bieden. Qompas biedt scholieren, studenten en starters een onafgebroken studie- en loopbaanoriëntatie. Op deze manier leveren wij een belangrijke bijdrage aan het verminderen van het aantal uitvallers in het mbo en hoger onderwijs, en een goed begin op de arbeidsmarkt.


Welke gegevens kan Qompas gebruiken?

Als je van de diensten van Qompas gebruikt maakt, vragen we je om persoonsgegevens in te vullen. Dit betreft: naam, adres, land, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum, maar ook informatie over je (school)carrière zoals je opleidingsniveau, persoonlijke interesses, assessmentresultaten en studierichting. Wanneer je een account aanmaakt verwerken wij ook je gebruikersnaam en wachtwoord. We geven met een asterisk duidelijk aan welke gegevens je moet invullen om gebruik te kunnen maken van onze diensten. De andere gegevens kun je invullen, maar dat hoeft niet. Je kunt dit later desgewenst aanpassen.


Daarnaast worden automatisch bepaalde gegevens naar Qompas gestuurd. Bijvoorbeeld je IP-adres (dit is een uniek nummer van je internetverbinding/computer/mobiele apparaat), of het type browser (het programma waarmee je het internet op gaat). Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij, namelijk het beveiligen van onze website en de verbetering van onze dienstverlening.


Voor welke doeleinden gebruikt Qompas gegevens?

Overeenkomst
We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden om de overeenkomst met jou uit te voeren:


 • om ervoor te zorgen dat je zo gemakkelijk en goed mogelijk gebruik kunt maken van onze diensten, zoals onze Qompas Keuzetools;
 • om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
 • om je klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen;
 • om een account voor jou aan te maken;
 • om je te kunnen laten deelnemen aan een van onze trainingen, workshops of evenementen;
 • om je studie- en loopbaantips te tonen die toegespitst zijn op jouw interesses.


Statistieken
Daarnaast gebruiken we jouw gegevens om statistieken te maken om onze diensten te verbeteren en te beveiligen. Wij hebben daar een gerechtvaardigd belang bij, namelijk een onderwijs- of onderzoeksbelang en de verbetering van de inhoud en van de veiligheid van onze website.


Nieuwsbrieven
Op basis van jouw interesses en competenties kunnen we jou, met jouw toestemming, periodiek nieuwsbrieven per e-mail, post of andere overeengekomen kanalen sturen met studietips, informatie over open dagen, stageplekken en vacatures die vermoedelijk goed bij jou passen. Zo kun je gemakkelijker een profiel-, studie- of loopbaankeuze maken. Ook kunnen we je via de genoemde kanalen uitnodigen voor deelname aan onderzoeken en/of testpanels op het vlak van studie en loopbaan. Wanneer je tijdelijk of definitief geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kun je in elke nieuwsbrief op ‘afmelden’ klikken of een e-mail sturen aan helpdesk@qompas.nl. Je voorkeuren kun je ook via je eigen account op elk moment inzien en wijzigen. Dit kan via "mijn account".


Doorgifte aan derden
Wanneer je onze diensten gebruikt, kunnen alleen daartoe bevoegden je gegevens zien. Het gaat hier om je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, (profiel)foto, testresultaten en andere informatie die jij zelf hebt opgegeven. Bevoegd zijn: je beheerder of coach wanneer je een klascode invult op het Qompas leerlingvolgsysteem. Je ouders of verzorgers kunnen je gegevens alleen zien wanneer je een koppeling met hen accepteert in de Qompas Oudermodule.


Wanneer je (bijna) bent afgestudeerd aan een hogeschool of universiteit, kun je via Qompas CarrièreStart solliciteren of je aanmelden voor carrière-evenementen. Jouw gegevens worden dan, op basis van de overeenkomst die we met jou hebben, alleen zichtbaar via de Qompas Talent Manager voor de contactpersonen van bedrijven waar je solliciteert. Dit bepaal je dus zelf.


Aanvraag cv-check of sollicitatiegids
Wanneer je een cv-check of een sollicitatiegids aanvraagt via een van onze partners (zoals een studie- of studentenvereniging), stuurt deze partner jouw persoonsgegevens (zoals cv, NAW-gegevens en contactgegevens) naar ons door. Dit doen zij zodat wij de overeenkomst die je via hen met ons sluit, uit kunnen voeren. Wij zorgen ervoor dat een account voor jou wordt aangemaakt en dat deze gegevens hierin worden verwerkt. Vervolgens zullen wij de gevraagde documenten toesturen. Het aanmaken van dit account doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat je bent afgestudeerd.


Persoonlijke informatie
Tot slot gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je studietips en banentips te kunnen tonen die zijn toegespitst op je vermoedelijke interesses. Dit doen wij door gegevens zoals jouw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, interesses die je zelf hebt opgegeven, vermoedelijke interesses die wij afleiden uit automatisch door onze programma’s verzamelde informatie, de paden waarlangs je je door onze programma’s beweegt en statistieken over hoe je onze dienst gebruikt te combineren. Hierdoor kunnen wij op jou toegespitste tips tonen, die aansluiten bij jouw interesses. Op deze wijze kunnen wij betere en persoonlijke aanbiedingen doen, onder andere in de nieuwsbrief. Voor het op deze manier verwerken van jouw persoonsgegevens, hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk een direct marketingbelang. Wanneer ons belang niet opweegt tegen de inbreuk op jouw privacy, dan vragen wij eerst jouw toestemming voor profilering. Wij bieden jou de mogelijkheid om je profiel in te zien en aan te passen wanneer deze niet klopt. Ook heb je altijd het recht om bezwaar te maken tegen profileren of om je toestemming in te trekken. Wij zullen dan direct stoppen met het opbouwen van jouw profiel. Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van Google Analytics cookies. Wij kunnen aan de hand van die cookies zien hoe je onze website gebruikt. Wil je meer weten over deze cookies? Zie dan hieronder het kopje 'Google Analytics cookies'.


Hoe lang bewaart Qompas jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten wij volgens de wet langer bewaren.


 • Wij bewaren de gegevens die we met je contactaanvraag binnenkrijgen totdat we zeker weten dat je vraag, verzoek of feedback volledig is afgehandeld en maximaal 6 maanden daarna. Zo hoef je je verhaal niet nogmaals te vertellen als je bij ons terugkomt.
 • Jouw inlog- en alle daaraan gekoppelde gegevens worden bewaard totdat je je account verwijdert.
 • Je ontvangt onze nieuwsbrief totdat je je weer afmeldt, dan worden jouw gegevens van de abonneelijst verwijderd.


Vertrouwelijkheid en gegevensverstrekking aan derde partijen

Zoals gezegd delen wij zonder jouw toestemming nooit persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren, wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben of als wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De volgende derden verwerken jouw persoonsgegevens:


 • onze ICT-dienstverleners;
 • onze cookie-dienstverleners;
 • post- en verzenddiensten;
 • partijen waar wij mee samen werken in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld als je via ons een brochure aanvraagt bij een onderwijsinstelling of je inschrijft voor een open dag;
 • studentenorganisaties waar wij landelijk mee samenwerken in het hoger onderwijs;
 • recruiters, via Qompas Campus TalentManager, bijvoorbeeld als je via Qompas solliciteert of je aanmeldt voor een talentpool;
 • eventueel jouw ouders, wanneer je de koppeling hebt aangemaakt.


Geanonimiseerde gegevens kunnen wij gebruiken voor onderzoek voor eigen gebruik. De gegevens zijn dan niet meer tot jou terug te herleiden. Door dit onderzoek kunnen wij trends op profiel-, studiekeuzegebied en arbeidsmarkt zien en daardoor beter rekening houden met ieders wensen. Deze samengestelde gegevens kunnen we ook volledig geanonimiseerd aan anderen (derden) verstrekken. Omdat dan niet meer te zien is dat bepaalde informatie over een individuele gebruiker gaat, zijn het volgens de wet geen persoonsgegevens meer.


Als je via Qompas open dagen, studiekeuze- of loopbaantips via de post of mail ontvangt, komen die gegevens uit ons eigen bestand. Wij geven jouw persoonsgegevens zoals gezegd nooit door aan hogescholen, universiteiten, bedrijven of andere organisaties tenzij je via Qompas een aanvraag bij een van deze organisaties doet. Om je per post iets te sturen moeten we je naam en adres vanzelfsprekend wel doorgeven aan post- en verzenddiensten. Met deze partijen hebben wij echter de contractuele afspraak gemaakt dat adressenlijsten na gebruik vernietigd worden.


Wanneer informatie op de website van Qompas door jou wordt gedeeld via social mediabuttons heeft Qompas geen invloed of zeggenschap meer over wat er verder met deze informatie gebeurt. Ook niet over de websites waar de informatie naar linkt. Op het gebruik van sociale media en websites van derde partijen is een ander privacybeleid van toepassing. De privacyverklaring die je nu leest, gaat alleen over persoonsgegevens die Qompas voor zijn diensten gebruikt. Qompas is daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser van het apparaat. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het gemak worden al deze technieken verder ‘cookies’ genoemd), om:


 • de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies)
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies)
 • het aanbod voor je interessanter te maken door het tonen van uitingen van onze klanten welke aansluiten bij jouw interesses (advertentiecookies)
 • het mogelijk maken om een pagina te delen via sociale netwerken (sociale media cookies)


Op onze website gebruiken wij Google Analytics cookies, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van een deel van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.


Cookies verwijderen
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw websitebezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.


Beveiliging persoonsgegevens

Qompas neemt alle redelijke technische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. De toegang tot jouw persoonsgegevens is bovendien beperkt toegestaan. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doelen.


Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:


 • je kunt ons verzoeken om inzage te krijgen in de gegevens die we van jou verwerken;
 • je kunt ons vragen om jouw gegevens naar een derde partij te sturen of om deze in een overdraagbaar bestand zelf te verkrijgen;
 • je kunt ons verzoeken om jouw gegevens te verbeteren of te verwijderen wanneer je gegevens niet meer kloppen of niet (meer) relevant zijn;
 • je kunt bezwaar maken tegen de verwerking;
 • je kunt je toestemming altijd weer intrekken;
 • je kunt ons verzoeken om beperking van de verwerking.


Deze verzoeken kun je indienen via helpdesk@qompas.nl. Om te voorkomen dat we gegevens bewerken van de verkeerde persoon, kunnen we je vragen om je te identificeren.


Wijziging

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. De nieuwe versie wordt dan bekendgemaakt door een nieuwsbrief of de website van Qompas: www.qompas.nl. We raden je aan de nieuwe versie aandachtig door te lezen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele veranderingen.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op dit gebied, dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt daarvoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens.


Qompas B.V.
Kanaalpark 144
Afdeling Databeheer
Postbus 1100
2302 BC Leiden
privacy@qompas.nl


Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2018.