Privacy­verklaring Qompas voor scholen

(voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs)

Qompas B.V. biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het voortgezet onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Qompas B.V. bij het gebruik van onze digitale leermiddelen voor het voortgezet onderwijs.


De onderwijsinstelling en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook de politiek wordt gedeeld in Nederland. Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Qompas, dan zullen zij persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders en schoolmedewerkers door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.


Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor de verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Qompas heeft het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 4.0' onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de 'verwerkersverantwoordelijke' is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Qompas is een 'verwerker', die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Qompas altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.


Verwerkersovereenkomst

In de verwerkersovereenkomst van Qompas wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het onderwijs. Qompas hanteert daarbij de 'Model Verwerkersovereenkomst", die onderdeel uitmaakt van het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 4.0'. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van de contractuele afspraken die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.De Verwerkersovereenkomst kan na invulling ondertekend retour worden gestuurd naar:
Qompas Afdeling Databeheer/Verwerkersovereenkomst
Antwoordnummer 12007
2300VC LEIDEN
Of per e-mail naar privacy@qompas.nl


Privacy Bijsluiters

In onze productspecifieke Privacy Bijsluiters en Technische Maatregelen leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen' moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.


Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters en Technische Maatregelen of de Verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.