Privacy­verklaring Qompas voor leerlingen

Op jouw school krijg jij informatie over jouw verdere loopbaan. Jouw beheerder en/of coach helpt je hierbij. Scholen noemen dit LOB. LOB staat voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Loopbaanoriëntatie gaat over alles wat jou als leerling helpt om je voor te bereiden op keuzes voor je toekomstige studie of baan. Jouw school heeft ervoor gekozen om de methode Qompas te gebruiken bij LOB.


Over Qompas

Qompas begeleidt leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze in het voortgezet- en middelbaar onderwijs. Vervolgens helpen we studenten bij het vinden van een eventuele vervolgopleiding, een stageplaats of een eerste baan. Qompas biedt scholieren, studenten en starters daarmee een onafgebroken studie- en loopbaanoriëntatie.


Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij je loopbaanoriëntatie gebruiken wij de gegevens die we van jou binnenkrijgen via www.qompas.nl. Dat kunnen privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens zijn. Wij vinden het belangrijk om zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en jou duidelijk te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken.


Qompas is daarom aangesloten bij het Privacy convenant digitale leermiddelen. Dit convenant vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen, aanbieders, leerlingen en hun ouders/verzorgers wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken in de praktijk werkbaar en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.


Jouw persoonsgegevens worden alleen in opdracht van jouw school verwerkt en voor zover deze nodig zijn voor onderwijsdoeleinden, zoals een goede werking van de methode.


Persoonlijk LOB Dossier

De methode van Qompas bevat uitgebreide en actuele informatie over vakken, profielen, beroepen, opleidingen en onderwijsinstellingen. Door middel van testen, vragenlijsten en opdrachten oriënteer jij je op alle mogelijkheden en ontdek je wat het beste bij jou past. Alle resultaten worden bijgehouden en bewaard in jouw persoonlijke LOB-dossier. Dit dossier is inzichtelijk voor jou zelf en ook voor beheerders, choaches en docenten van jouw school die jou begeleiden. Het door jou opgebouwde persoonlijke loopbaandossier is bedoeld om mee te nemen na de middelbare school. Jouw school zal in samenwerking met Qompas toestemming aan jou (of indien nodig aan jouw ouders/verzorgers) vragen. Jouw LOB-dossier blijft hierdoor ook beschikbaar na jouw schoolperiode bijvoorbeeld bij de aanmelding voor een (vervolg-)opleiding of bij jouw sollicitatie voor een stage of eerste baan. Zonder deze toestemming wordt jouw dossier niet langer bewaard dan de (wettelijke) bewaartermijnen die voor de school van toepassing zijn en daarna vernietigd.


Studiekeuze- en LOB tips

Als onderdeel van LOB houden we je via algemene nieuwsbrieven of individuele studiekeuzetips op de hoogte van voor jou mogelijk interessante opleidingen, open dagen, kennismakingsdagen, beroepsmogelijkheden etc. Deze studiekeuze- of loopbaantips die je via de post of mail ontvangt verstuurt Qompas altijd zelf, al dan niet met behulp van een postverzendhuis. Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door aan mbo instellingen, hogescholen, universiteiten, bedrijven of andere organisaties, tenzij je hier ons opdracht voor geeft. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je via Qompas een aanvraag doet voor een studiebrochure bij een mbo-, universiteit of hogeschool. In dat geval sturen wij jouw NAW- gegevens door naar de betreffende instelling die de gevraagde informatie kan toesturen. Jij kunt zelf de instellingen van de studiekeuzetips aanpassen, waarbij je er ook voor kan kiezen om je volledig af te melden.


Onderwijsonderzoek

In het belang van het onderwijs, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, jouw school en de verbetering van de digitale leermiddelen van Qompas voert Qompas met regelmaat onderzoeken uit. Als jouw school deelneemt aan een onderzoek kun je via Qompas een vragenlijst toegestuurd krijgen. Je kunt zelf beslissen of je wilt meewerken aan een onderzoek.


Beveiliging persoonsgegevens

Qompas neemt uitgebreide technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Daarbij kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek en passen onze beveiliging daarop aan.


Vragen

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op dit gebied, dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt daarvoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens.


Qompas B.V.
Kanaalpark 144
Afdeling Databeheer
Postbus 1100
2302 BC Leiden
privacy@qompas.nl


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 september 2018.