yvonne-mulders

Yvonne Mulders

Decaan

Ik ben Yvonne Mulders, decaan op het Beatrix College te Tilburg.

Ik ben 18 jaar docent geweest in de talen Nederlands en Duits. Daarna heb ik me gestort op het decanaat, waar ik het fantastisch vind om leerlingen verder te helpen in hun keuzeproces. Verder heb ik in 2015 mijn Master SEN behaald.

Ik geef workshops Loopbaangesprekken. De laatste tijd vooral gesprekken in combinatie met het loopbaandossier. Ik vind het fijn om praktische voorbeelden aan te dragen, te oefenen met mentoren die het loopbaan(reflectie)gesprek aangaan en kennis te delen/te geven.

Mede om die reden en vanuit mijn eigen ervaring, geef ik ook de cursus Professionalisering Decaan. Een cursus verweven en in combinatie met de methodes van Qompas.


Reflecteer eerst op jezelf, pas dan kan je een ander verder helpen