bezorgd-meisje
Onderzoek

Scholieren voelen zich steeds minder vaak stressbestendig

1 december 2023

Onderzoek, gebaseerd op data van 334.000 leerlingen, laat zien dat het aantal scholieren dat zich stressbestendig voelt afneemt.

Qompas heeft onderzoek gedaan onder 334.000 leerlingen waaruit blijkt dat scholieren het steeds minder vaak eens zijn met de stelling 'Ik ben stressbestendig'. Geldt dit voor alle scholieren of is er verschil tussen de stressbestendigheid van jongens en meisjes? Lees verder voor de uitgebreide resultaten van het onderzoek!

Jongeren worden dagelijks overspoeld met allerlei prikkels, zoals berichten op social media, schoolverplichtingen, bijbaantjes, sport en andere sociale activiteiten. Om de stressbestendigheid van jongeren te onderzoeken, hebben we een databaseanalyse uitgevoerd op gegevens van derdejaars havisten en vwo'ers.

Sinds 2009 geven scholieren in onze profielkeuze-lesmethode aan in hoeverre ze het eens zijn met de stelling: 'Ik ben stressbestendig'. Door de resultaten van 2009 tot 2023 te analyseren onderzochten we of er trends zichtbaar zijn in de stressbestendigheid van jongeren.

We constateren een neerwaartse trend in het aantal scholieren dat zichzelf als stressbestendig beschouwt. Daarnaast hebben we in het onderzoek gekeken naar verschillen op basis van schoolniveau (havo/vwo) en geslacht. Verder hebben we onderzocht of scholieren die zichzelf als stressbestendig zien, zich aangetrokken voelen tot andere interessegebieden dan scholieren die het oneens zijn met de stelling 'Ik ben stressbestendig'.

Dit onderzoek is onderdeel van onze 'Next Gen Studiekiezers'-rubriek, waarin we trends en inzichten van scholieren onderzoeken via databaseonderzoek.