jongeren plakken post-its op een raam
Onderzoek

Hoe goed kunnen scholieren plannen?

21 februari 2024

Onderzoek, gebaseerd op data van 315.000 leerlingen, laat zien dat steeds minder scholieren vinden dat zij goed kunnen plannen.

Qompas heeft onderzoek gedaan onder 315.000 leerlingen waaruit blijkt dat scholieren het steeds minder vaak eens zijn met de stelling 'Ik kan goed plannen'. Geldt dit voor alle scholieren of is er verschil tussen hoe goed jongens en meisjes kunnen plannen? Lees verder voor de uitgebreide resultaten van het onderzoek!

Plannen is essentieel voor het schoolsucces van jongeren. Op school moeten scholieren regelmatig zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun planning. Maar hoe beoordelen scholieren hun eigen capaciteit op het gebied van plannen? Om het planvermogen van jongeren te onderzoeken voerden we een databaseonderzoek uit op gegevens van derdejaars havisten en vwo'ers.

Sinds 2009 geven scholieren in onze profielkeuze-lesmethode aan in hoeverre ze het eens zijn met de stelling: 'Ik kan goed plannen'. Door de resultaten van 2009 tot 2023 te analyseren, onderzochten we of er trends zichtbaar zijn in het planvermogen van jongeren.

Uit onderzoek blijkt dat in 2023 meer dan 60% van de vrouwen gelooft dat ze goed kunnen plannen, terwijl slechts de helft van de mannen beweert goede planners te zijn. In vergelijking met voorgaande jaren is er een neerwaartse trend zichtbaar in het aantal scholieren dat het eens is met de stelling 'Ik kan goed plannen', vooral onder havo- en vwo-mannen. Is het verschil tussen mannen en vrouwen altijd al aanwezig geweest, of is dit de afgelopen jaren gestegen? En zijn er verschillen zichtbaar op het gebied van persoonseigenschappen, competenties en interesses tussen scholieren met een sterk planvermogen ten opzichte van scholieren die het oneens zijn met de stelling ‘Ik kan goed plannen’? Lees het in het onderzoek!

Dit onderzoek is onderdeel van onze 'Next Gen Studiekiezers'-rubriek, waarin we trends en inzichten van scholieren onderzoeken via databaseonderzoek.