Antwoord op specifieke vragen

Gerichte onderzoeksvragen beantwoorden we door vragenlijsten uit te zetten onder een relevante en representatieve doelgroep. Via een persoonlijke e-mail nodigen we jongeren uit om vrijblijvend deel te nemen aan een onderzoek, maar wel met een leuke winactie natuurlijk!

Onze eigen online enquêtetool zetten we in om enquêtes bij de juiste persoon te krijgen. De tool valideert automatisch de persoon: twee keer meedoen is niet mogelijk en onderzoeksresultaten blijven zuiver.

Ook maken we gebruik van gepersonaliseerde paden waardoor we op basis van een gegeven antwoord specifiek doorvragen op redenen of verklaringen. Zo krijgen we nog meer gevoel bij wat de doelgroep drijft.

Voordelen van enquêtes

  • Antwoord op specifieke vragen
  • Kwantitatieve onderzoekresultaten
  • Grote groep snel onderzoeken

Bekijk ook onze andere onderzoeksmethoden

Meer onderzoek nodig?

Wil je meer onderbouwing of informatie over wat je doelgroep drijft of wat jouw positie is in de markt? Maak dan gebruik van onze aanvullende onderzoeksmogelijkheden.