jongeren-in-de-klas
Insight

Jaaroverzicht van de meest populaire bachelor­opleidingen

In dit jaaroverzicht kijken we naar de opleidingen waarop scholieren (havo/vwo) zich het vaakst georiënteerd hebben.

In dit jaaroverzicht kijken we naar de opleidingen waarop scholieren (havo/vwo) zich het vaakst georiënteerd hebben. We vergelijken de resultaten van 2018-2019 met de meest populaire opleidingen van schooljaar 2018-2017

Top-10 populaire opleidingen

Met stip op één in de top-100 wo-bachelor opleidingen staat Gezondheidswetenschappen van Maastricht University. Deze opleiding heeft een flinke voorsprong op de nummer 2: Geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Geneeskunde blijft het goed doen, want ook de plaatsen 3, 4, 5 en 7 worden gevuld door Geneeskunde opleidingen aan verschillende universiteiten in Nederland. Psychologie aan Universiteit Leiden wist de 6e plaats te bemachtigen. Op plek 9 vinden we Bachelor of Science in Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit, en plaats 10 is dit jaar voor de opleiding Psychologie aan Universiteit Utrecht.

Studie Psychologie doet het goed: 10 opleidingen Psychologie in de top-100


Psychologie meest voor­komende studie

De studie psychologie komt maar liefst 10 keer voor in de top-100 wo-bachelor opleidingen en is daarmee de meest voortkomende studie in de top-100. Psychologie aan Universiteit Leiden staat het hoogst in de ranking (6). Zoals al eerder aangestipt doet ook Geneeskunde het goed in de top-100: we vinden maar liefst 8 keer de opleiding Geneeskunde terug in de top-100.


Rijksuniversi­teit Gro­ningen aan kop

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft maar liefst 23 opleidingen in de top-100 wo-bachelor opleidingen op Qompas Studiekeuze is daarmee de best vertegenwoordigde onderwijsinstelling in de top-100. De RUG wordt gevolgd door Maastricht University, met 13 opleidingen. Op plaats 3 staat Erasmus Universiteit Rotterdam, met 10 wo-bachelor opleidingen in de top-100.