Scholieren zitten op telefoon
Insight

Hoe denken havisten en vwo'ers over een startmoment in februari?

Onderwijsinstellingen vroegen ons of een extra instroommoment in februari leidt tot meer inschrijvingen of tot een verschuiving van de inschrijvingen?

In diverse gesprekken met hogescholen en universiteiten kregen we de vraag voorgelegd of het nuttig is om een extra instroommoment toe te voegen in februari. Leidt dit bijvoorbeeld tot meer inschrijvingen, of leidt het alleen tot een verschuiving van hetzelfde aantal inschrijvingen?

Hoewel deze vraag relevant is voor zowel scholieren uit het voortgezet onderwijs als studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs, hebben we ervoor gekozen ons tijdens dit onderzoek te richten op leerlingen uit het voortgezet onderwijs. We vroegen ons af hoe havisten en vwo’ers in de bovenbouw aankijken tegen het starten van een opleiding in februari: Hebben zij behoefte aan een extra startmoment in het voorjaar?

Lees verder om antwoord te krijgen op de vragen:

  • Hoe groot is de interesse van havisten en vwo’ers in het beginnen aan een opleiding in februari?
  • Hebben havisten meer interesse in starten met een opleiding in februari dan vwo’ers?
  • Vinden havisten en vwo’ers de optie om in februari te starten met een studie in plaats van in september aantrekkelijker worden naarmate zij verder komen in hun studiekeuzeproces?
  • Wat zijn motieven en barrières om te starten met een opleiding in februari?