Didier Fouarge
Insight

Vmbo’ers gevoelig voor informatie baankans en salaris

Informatie over baankans en salaris zorgt voor andere beroepskeuzes voor vmbo'ers, is een van de conclusies van een onderzoek van Qompas en ROA.

Informatie over baankans en salaris zorgt voor andere beroepskeuzes, is een van de conclusies van een onderzoek waarin Qompas en ROA samen het keuzegedrag van vmbo’ers onderzochten. Leerlingen informeren over salaris en baankans is belangrijk.

Als vmbo’ers horen dat zij met hun favoriete beroep weinig kans maken op een baan en minder verdienen dan gedacht, zijn zij bereid hun opleidingskeuze aan te passen voor beroepen met meer arbeidsperspectief. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Bart de Koning onder begeleiding van prof. dr. Didier Fourarge van het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA, Maastricht University).

Vmbo’ers zijn gevoelig voor informatie over baankans en salaris

We vroegen ons af in hoeverre vmbo’ers gevoelig zijn voor informatie over baankans en salaris bij hun favoriete beroepen. Wat als dit tegenvalt? Zijn ze dan bereid andere favoriete beroepen te kiezen met een beter perspectief?

Vmbo’ers schatten baankans en salaris te rooskleurig in

Voor een antwoord op deze vraag hebben we de geanonimiseerde gegevens van Qompas vmbo gebruikt. Bij de lijstjes van favoriete beroepen moesten leerlingen een inschatting maken van de baankans en het startsalaris. Wat blijkt? Leerlingen schatten die stelselmatig te positief en te hoog in. Zij hebben dus een verkeerd beeld, waardoor ze later misschien moeilijker een baan vinden of minder verdienen dan gedacht.

Leerlingen nemen feedback heel serieus

Feedback op hun foutieve inschatting nemen zij echter heel serieus. Ze zijn bereid hun ranking van favoriete beroepen aan te passen, waarbij ze arbeidsperspectieven meenemen in hun overweging. Ze zijn dus, binnen de beroepen waar ze geschikt voor zijn, bereid andere keuzes te maken die meer aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt en die betere perspectieven bieden.

Besteed aandacht aan baankans en salaris

De baankans en het salaris zijn dus belangrijke pijlers voor een beroepskeuze. Soms is het lastig deze objectieve informatie te vinden. Door onze samenwerking met Lyceo is de informatie uit de Keuzegids over baankans en startsalaris nu ook voor jou en de leerlingen beschikbaar in Qompas. Zo kun je deze gegevens meenemen in je loopbaangesprek met je leerlingen.

Waar vind je arbeidsmarktinformatie?