leerling slaapt op school
Onderzoek

Hoe gemotiveerd zijn vmbo'ers voor school?

Hoe gemotiveerd zijn vmbo'ers om aan school te werken? Wij vroegen bijna 70.000 vmbo'ers in de afgelopen 4 leerjaren naar hun motivatie voor school.

Hoe gemotiveerd zijn vmbo'ers om aan school te werken? Wij vroegen bijna 70.000 vmbo'ers in de afgelopen 4 leerjaren naar hun motivatie voor school.

Motivatie is erg belangrijk tijdens de schoolperiode. Het zorgt namelijk voor een positieve houding ten opzichte van school, een actievere participatie in de klas en minder voortijdig schoolverlaters (Prince, 2014). Vroegtijdig schoolverlaten brengt een risico van minder kans op de arbeidsmarkt met zich mee.

In de kamerbrief van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf van 3 april 2023 schrijft de minister dat er nog steeds te veel vroegtijdig schoolverlaters zijn. Hij doelt op de ambitie die is gesteld om tussen 2020 en 2024 het aantal vroegtijdig schoolverlaters onder de 20.000 te krijgen. In schooljaar 2021-2022 waren er 30.242 nieuwe vroegtijdig schoolverlaters. In de brief geeft hij aan zich grote zorgen maakt over de situatie (Dijkgraaf, 2022).

Wellicht herkenbaar: op deze leeftijd wordt er veel gewerkt vanuit een extrinsieke motivatie. Een puberende scholier en de woorden: ‘ik heb geen zin’ is een veelvoorkomend duo. Wij vroegen ons af hoe het gesteld is met de motivatie voor school onder vmbo-scholieren. Om dit te onderzoeken hebben wij de antwoorden op de volgende vraag uit onze LOB-lesmethode onder de loep genomen: ‘Hoe gemotiveerd ben je voor school, vergeleken met je klasgenoten?’. We nemen daarvoor de antwoorden mee van vmbo’ers uit alle leerjaren (1 t/m 4) en niveaus (basis, kader, vmbo-gl en vmbo-gl). We delen graag de belangrijkste insights.