Scholieren lopen in de gang
Insight

Studievoorkeuren havisten en vwo'ers: voltijd, deeltijd of duaal?

Op welke typen opleidingen oriënteren havisten en vwo’ers zich? Tonen zij interesse in voltijd-, deeltijd- of duale opleidingen?

Op welke typen opleidingen oriënteren havisten en vwo’ers in de bovenbouw zich? Willen zij fulltime naar school, hebben zij interesse in een deeltijdopleiding naast het hebben van een baan of willen zij een opleiding volgen waarbij zij werken en leren combineren en de opleiding (meestal) wordt betaald door de werkgever?

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft prognoses gemaakt van het aantal hbo- en wo eerstejaarsstudenten die zich inschrijven voor een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding in de studiejaren 2023-2024 t/m 2029-2030. De voorspellingen voor het hbo laten zien dat het aantal eerstejaars hbo-studenten (zowel bachelor- als associate degreestudenten)dat ingeschreven staat voor een voltijdopleiding, zal dalen. Daarnaast verwacht OCW dat het aantal hbo-deeltijdstudenten juist zal toenemen (Ministerie van OCW, 2023).

Uit de prognose voor het wetenschappelijk onderwijs blijkt een ander beeld (Ministerie van OCW, 2023). Daarin verwachten zij dat het aantal eerstejaars wo-voltijdstudenten (dit betreft zowel bachelor- als masterstudenten) licht zal stijgen. Daarentegen voorspellen zij dat het aantal deeltijdstudenten vanaf 2025 t/m 2030 stabiliseert.

Naar aanleiding van deze cijfers zijn wij benieuwd op welk typen onderwijs havisten en vwo’ers uit de bovenbouw zich oriënteren. In dit onderzoek geven wij antwoord op de volgende vragen:

  • Zit er verschil in welke onderwijsvormen havisten en vwo’ers overwegen?
  • Oriënteren havo-jongens zich op andere onderwijstypen dan havo-meisjes? En hoe zit dit bij vwo-jongens en -meisjes?
  • Verandert de oriëntatie van havisten en vwo’ers naarmate zij verder komen in hun studiekeuzeproces?

 

Benieuwd naar de antwoorden? Bekijk dan snel de insights!