mentor helpt leerling bij profiel- en studiekeuze
Insight

Stel vragen over de matchscore of het risicoprofiel

Bij leerlingen die een profiel kiezen op havo en vwo kun je de matchscore gebruiken als gespreksponderwerp. Lees hoe je er meer uithaalt!

Bij leerlingen die een profiel kiezen op havo en vwo kun je de matchscore gebruiken als gespreksponderwerp. Je ziet daarin of hun voorlopige keuze overeenkomt met antwoorden die ze eerder hebben gegeven. In de bovenbouw is dit het risicoprofiel. Lees hoe je er meer uithaalt.

Als je de matchscore met je leerlingen bespreekt, neem de feedback van ouders over de voorlopige profielkeuze mee. Wat zijn overeenkomsten en verschillen? Hoe verklaart de leerling dat?

matchscore

Bij bovenbouwleerlingen havo/vwo die een studie kiezen kun je het risicoprofiel gebruiken als onderwerp voor een gesprek. Is de studiekeuze rood/oranje van kleur, dan is het zinvol er vragen over te stellen. Deze gesprekken zijn waardevol doordat ze leerlingen duidelijk maken waarom ze voor een bepaalde studie kiezen. Stel bijvoorbeeld vragen als: ‘welke ervaringen zorgen voor deze keuze?’ ‘Welke kwaliteiten heb jij ingezet?’ en ‘hoe kijk je daarop terug?’ Het risicoprofiel verschijnt in het loopbaandossier.

factsheet risicoprofiel

Tip van andere decanen

Laat leerlingen na een gesprek over hun matchscore of risicoprofiel reflecteren op de uitkomst door er iets over te schrijven. Dit kunnen ze doen in een opdracht die je voor hen hebt klaargezet in Qompas of door het uploaden van een bestand.

Meer weten?

Wil je meer weten over de matchscore of het risicoprofiel, neem dan contact op met je vaste adviseur of de helpdesk.