studenten kletsen op straat
Insight

Hoe denken scholieren over Engelstalige opleidingen?

Hoe denken scholieren over Engelstalig onderwijs? En wat vinden zij ervan om met internationale studenten te studeren?

Een groeiend aantal hbo- en wo-opleidingen wordt tegenwoordig in het Engels aangeboden. Redenen hiervoor zijn onder andere de voorbereiding op de vaak Engelstalige masters, het cursusmateriaal dat in het Engels wordt aangeboden, docenten die alleen Engels spreken en het toelaten van internationale studenten om zo een international classroom te creëren.

In een international classroom studeren studenten uit verschillende landen met elkaar. Zo bouwen ze tijdens hun opleiding al een internationaal netwerk op en leren studenten vanuit verschillende perspectieven te kijken naar problemen.

 

Studeren in Nederland lijkt steeds populairder te worden onder buitenlandse studenten. In het schooljaar 2021-2022 kwam zelfs een kwart van de studenten op Nederlandse hogescholen en universiteiten uit het buitenland ​(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022)​. Terwijl de internationalisering enerzijds gunstig is voor het Nederlandse onderwijs, de maatschappij en de economie, zorgt een overschot aan internationale studenten ook voor problemen zoals een tekort aan huisvesting en overvolle collegezalen.

 

Wat vinden scholieren van studeren in een international classroom en Engelstalige opleidingen?

Om deze reden debatteert politiek Den Haag uitvoerig over het beperken van de toestroom van internationale studenten. Eén van aangedragen maatregelen is om de taalwet te handhaven en opleidingen alleen nog bij uitzonderingen in het Engels aan te bieden (Omtzigt c.s., 2023). Maar wat vinden Nederlandse toekomstige studenten hier nu eigenlijk van? Hoe denken zij over Engelstalig onderwijs? En wat vinden zij ervan om met internationale studenten te studeren? Terwijl de ene scholier dit misschien ziet als een goede voorbereiding op een toekomstige carrière, ziet de ander dit wellicht als een drempel om voor een opleiding te kiezen. Daarom vroegen wij 303 havisten en vwo'ers zelf naar hun mening.

 

In dit onderzoek geven we antwoord op de volgende vragen:

  • Lijkt het scholieren leuk te studeren in een international classroom?
  • Volgen scholieren het liefst een Nederlands- of Engelstalige opleiding?
  • Ervaren scholieren het bij hun studiekeuze als een extra barrière als een opleiding alleen in het Engels wordt aangeboden?
  • Vinden scholieren dat de overheid maatregelen moet nemen om het aantal internationale studenten te beperken?
  • Lezen scholieren tijdens hun oriëntatieproces informatie over opleidingen het liefst in het Nederlands of Engels?

 

Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze vragen? Bekijk de insights!