Persberichten en onderzoeken waarin jongeren centraal staan
Persbericht

Gendernormen van invloed op populariteit schoolvakken in het vmbo

Onderzoek onder ruim 17.000 vmbo-leerlingen naar hun motivatie, vakkenbelangstelling en prestaties op school

Onderzoek onder ruim 17.000 vmbo-leerlingen naar hun motivatie, vakkenbelangstelling en prestaties op school

Gendernormen spelen een rol bij welke schoolvakken vmbo’ers leuk vinden. Vmbo-jongens hebben een voorkeur voor exacte vakken en techniek. Meisjes waarderen creatieve vakken en verzorging meer.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 17.000 vmbo-leerlingen van Qompas, een bedrijf dat is gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling. Het onderzoek betreft vmbo-leerlingen van alle leerjaren en niveaus gedurende schooljaren 2019-2020 en 2020-2021.

Dat gendernormen zo duidelijk gelden bij de vakkenbelangstelling van vmbo’ers is opvallend. Uit eerdere onderzoeken van Qompas bleek dat havo- en vwo-meisjes bètavakken steeds leuker vinden en jongens steeds minder. 

 

Gym en tekenen meest populair

Het minst leuk vinden vmbo-jongens: dans, Frans, verzorging, informatiekunde en drama. Voor meisjes is dat: informatiekunde, natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis en rekenen. Lichamelijke opvoeding en tekenen vinden jongens en meisjes beiden leuk.

Minder motivatie, maar vakken zijn leuker

Naarmate vmbo’ers langer op school zitten, daalt hun motivatie voor school, huiswerk en hun toekomst ieder jaar een beetje, met als dieptepunt de derde klas. In de vierde neemt die motivatie weer iets toe. Hun schoolvakken vinden zij daarentegen ieder jaar juist iets leuker worden. Mogelijke verklaringen daarvoor zijn dat zij hun vakken leuker vinden naarmate zij die langer hebben. In de derde hebben zij veelal hun profiel gekozen en minder leuke vakken laten vallen.

Meisjes halen hogere cijfers dan jongens

De hoogste cijfers halen vmbo’ers voor lichamelijke opvoeding en creatieve vakken. Voor rekenen en wiskunde scoren ze ook goed (7,2 en 6,8). Meisjes halen in totaal met een 7,0 gemiddeld een iets beter cijfer dan jongens met een 6,8. Alleen voor gym en geschiedenis scoren jongens beter dan meisjes. Voor alle andere vakken scoren meisjes hetzelfde of iets beter.

Bekijk het onderzoek

 

Meer informatie: