scholier maakt zich zorgen over geld
Onderzoek

Financiële gevoeligheid en stress bij havisten en vwo'ers

Weten scholieren wat studeren kost? En kunnen ze goed met geld omgaan? Maken ze zich zorgen over studiekosten? Je leest het in ons onderzoek!

In dit onderzoek hebben wij financiële gevoeligheid van scholieren nader bekeken. We waren onder meer benieuwd of scholieren op de hoogte zijn van nieuwe, financiële maatregelen, zoals de herinvoering van de basisbeurs, of zij weten wat de kosten zijn voor een studie en of zij zich zorgen maken over geld en studiekosten.

Herinvoering basisbeurs heeft geen effect op studiestart

Ruim 8 op de 10 eindexamenkandidaten is van plan na het eindexamen direct te gaan studeren op een hogeschool of universiteit. Van de vwo’ers overweegt 9% een tussenjaar te nemen. Bij havisten is dit 6%. Van de havisten overweegt 5% na het behalen van het havodiploma door te stromen naar het vwo. Deze percentages zijn nauwelijks anders dan andere jaren.


De verwachting bestond dat scholieren, om het laatste jaar leenstelsel te omzeilen, massaal een tussenjaar zouden nemen, of over zouden stappen naar het vwo. De herinvoering van de basisbeurs in 2023-2024 blijkt nauwelijks invloed te hebben op de plannen van eindexamenkandidaten. Het idee dat eindexamenkandidaten hun studiestart zouden uitstellen om te wachten op de basisbeurs, kunnen we niet bevestigen.

 

Meeste scholieren weten wanneer de basisbeurs wordt heringevoerd

We vroegen ons af in hoeverre scholieren op de hoogte zijn van de (her)invoering van de basisbeurs. Veel scholieren weten dat ze als student vanaf collegejaar 2023-2024 recht hebben op een basisbeurs. Voor een kwart van de havisten en 1 op de 10 vwo’ers geldt dat onterecht denken dat ze vanaf 2022-2023 recht hebben op een basisbeurs.

 

Zestig procent maakt zich (ernstige) zorgen over studiekosten (vooral meisjes en vwo’ers)

Een ruime meerderheid (59%) van de scholieren maakt zich enigszins tot ernstige zorgen over studiekosten. Van de havisten is dat de helft (51%) en van de vwo’ers is dat 67%. Vwo’ers maken zich beduidend vaker zorgen dan havisten. Meisjes weer vaker dan jongens.

 

Nieuwsgierig? In het onderzoek beantwoorden we ook nog de volgende vragen: 

  • Hebben scholieren een goed beeld van studiekosten?
  • Wie betaalt de studiekosten?
  • Hoeveel procent gaat lenen?
  • Hoeveel scholieren gaan werken naast hun studie?
  • Hebben scholieren controle over hun financiën en kijken ze naar de lange termijn?