Persberichten en onderzoeken waarin jongeren centraal staan
Persbericht

Eerstejaars: studiekeuzecheck werkt niet

De studiekeuzecheck, die is ingevoerd om uitval en switchen te voorkomen, werkt niet, vinden eerstejaarsstudenten.

Jaarlijks valt een op de drie eerstejaarsstudenten uit of switcht van studie. Dat kost de samenleving veel geld. De studiekeuzecheck, die is ingevoerd om uitval en switchen te voorkomen, werkt niet, vinden eerstejaarsstudenten. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1064 eerstejaars van Qompas, een bedrijf dat is gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling. 

Aankomend studenten (hbo en wo) kunnen op hun hogeschool of universiteit een studiekeuzecheck krijgen om te toetsen of zij de juiste studie hebben gekozen. Deze wet is in 2014-2015 ingevoerd om switchen en uitval te verminderen.

Meer dan de helft van de studenten die afgelopen studiejaar zijn geswitcht of gestopt in hun eerste studiejaar, konden door de studiekeuzecheck niet vaststellen of zij de juiste studiekeuze hadden gemaakt. Van de eerstejaars zegt slechts 14% volmondig dat de studiekeuzecheck heeft bijgedragen aan een juiste studiekeuze.

Twee op de drie hbo- en wo-studenten heeft afgelopen jaar een studiekeuzecheck gekregen, ruim een derde niet. Hogescholen en universiteiten zijn verplicht een studiekeuzecheck aan te bieden als studenten erom vragen. Studenten zijn verplicht een check te doen als de onderwijsinstelling dit vraagt. De uitslag mogen zij naast zich neerleggen. Rond de 40% heeft echter geen feedback gekregen of kan zich dat niet meer herinneren.

Als belangrijke redenen om te stoppen of switchen in het afgelopen jaar noemt 85% van de uitvallende eerstejaars het online onderwijs door corona. 81% vond online onderwijs niet motiverend; 68% miste sociaal contact; 52% kon de stof niet goed volgen en eenzelfde percentage vond het saai. Een derde geeft aan geen vrienden te hebben gemaakt bij de nieuwe studie. Ook over de begeleiding was 59% van de uitvallende eerstejaars niet tevreden. 

Meer weten? Lees dan het volledige onderzoek

Meer informatie:

Boris Eustatia, directeur Qompas: 06 – 5120 1852
Mayke Calis, communicatie: 06 – 2125 3129 - mcg@qompas.nl

Feedback ontvangen na de studiekeuzecheck (skc)

Juiste studiekeuzemaken door studiekeuzecheck (skc)

Kun je met de studiekeuzecheck (skc) uitval voorkomen?

Studiekeuzecheck informatief voor juiste studiekeuze