scholier met potlood moet studiekeuze maken
Onderzoek

Coronacrisis en studiekeuze

19 mei 2020

Terwijl COVID-19 de wereld in zijn greep houdt, staan scholieren op het punt om hun studiekeuze te maken.

Terwijl COVID-19 de wereld in zijn greep houdt, staan scholieren op het punt om hun studiekeuze te maken. Open dagen gaan niet door en onderwsinstellingen zoeken naar online alternatieven om scholieren alsnog te kunnen voorzien van de juiste informatie. Maar in welke mate heeft de coronacrisis invloed op de studiekeuze van scholieren?

Beïnvloedt de coronacrisis jouw studiekeuze?

Ongeveer de helft (51%) van de scholieren uit de steekproef geeft aan dat hun studiekeuze beïnvloed is door de coronacrisis. Dit percentage is hoger onder niet-eindexamenleerlingen vergeleken met scholieren in het eindexamenjaar (54% tegenover 47%). Dit is mogelijk te verklaren doordat een groot deel van de eindexamenleerlingen hun studiekeuze al had gemaakt vóór de coronacrisis.


Van de scholieren die aangaven dat de coronacrisis geen invloed heeft op hun studiekeuze, had twee derde (66%) hun studiekeuze al gemaakt vóór de crisis. Voor vwo’ers is de invloed op hun studiekeuze nog iets groter dan voor havisten: 52% van de vwo’ers geeft aan dat de coronacrisis invloed heeft op hun studiekeuze, tegenover 46% van de havisten. Dit is mogelijk te verklaren doordat vwo’ers gemiddeld iets ouder zijn wanneer zij zich bezig houden met hun studiekeuze (grootste deel van deze groep zit in vwo 5 of 6, zie Figuur 1). Oudere scholieren zijn zich mogelijk sterker bewust van de huidige crisis en de gevolgen.

 

Online voorlichtingsactiviteiten: voor herhaling vatbaar?

Er worden vanuit onderwijsinstellingen veel creatieve online oplossingen bedacht om scholieren alsnog te voorzien van informatie over de onderwijsinstelling en de verschillende opleidingen. Maar hoe groot is de groep scholieren die daadwerkelijk gebruikt maakt van online alternatieven

Eén derde (33%) van de scholieren uit de steekproef gaf aan online open dagen, meeloopdagen of webinars te hebben bezocht om zich te oriënteren. Dit aandeel is aanzienlijk hoger onder scholieren die aangaven dat de coronacrisis hun studiekeuze beïnvloedt (45%). We zien geen verschil in deelname tussen havo en vwo.

Het grootste deel van de scholieren heeft een redelijk beeld gekregen van de opleiding en de instelling, maar vindt het wel jammer dat ze niet even écht sfeer konden proeven

Wil je meer weten? Bekijk dan hieronder de onepager met alle resultaten.