Meer draagvlak LOB: 'Rol directie is cruciaal’
Testimonial

Decaan Levina Delahaye: ‘Meer LOB? Begin bij je directie’

Het duurde jaren voordat LOB op RSG ‘t Rijks in Bergen op Zoom van de grond kwam. Decaan Levina Delahaye* geeft tips over hoe je LOB kunt uitbouwen.

Het duurde jaren voordat LOB op RSG ‘t Rijks in Bergen op Zoom van de grond kwam. Qompas speelde al snel een rol, maar mentoren stonden niet te springen om ermee te werken. ‘Inmiddels is Qompas een belangrijk onderdeel van LOB. Decaan Levina Delahaye* geeft tips over hoe je LOB kunt uitbouwen.

Hoe gingen jullie om met weerstand van mentoren ten opzichte van Qompas?

Ik wist dat er meer uit Qompas te halen was dan wat wij ermee deden. Ik ben er zelf ingedoken en heb de helpdesk van Qompas helemaal platgebeld. Nu kan ik onze mentoren veel beter begeleiden.

Hoe heeft de helpdesk je kunnen helpen?

Ik kon goed met ze sparren over wat er nog meer uit Qompas te halen was, en hoe wij onze eigen ideeën erin konden vormgeven. We hebben de methode nu helemaal naar onze hand gezet. Qompas luistert naar feedback en is altijd bezig met vernieuwingen. Scholen die zeggen dat Qompas niet werkt, doen er zelf weinig aan, want wie zich er even in verdiept, kan er echt veel uithalen.

Kreeg je direct alle docenten mee?

Nee! De stages liepen meteen goed, maar soms had ik de medewerking van vakcollega’s nodig omdat LOB-activiteiten soms in hun lessen vielen. Het duurde jaren om dit om te buigen. Terwijl onze directie altijd pal achter het belang van LOB heeft gestaan.

Wat zijn volgens jou LOB-speerpunten voor het vmbo?

  • Stages

   Ervaringen opdoen buiten de schoolmuren. Bij ’t Rijks hebben we een stagebureau waarbij nu zo’n 1.500 bedrijven aangesloten zijn. Allemaal binnengebracht door onze eigen leerlingen. Ze regelen alles zelf; het eerste contact met het stagebedrijf, het stagecontract en ze houden zelf hun uren online bij. Aan het einde van de stage reflecteren ze in Qompas.
  • Praktijkgericht leren

   Inmiddels is er een verplichte praktijkcomponent, maar wij werken al jaren met het Bèta Challenge Programma, waarin leerlingen in groepjes werken aan opdrachten van bedrijven. Ze bezoeken deze bedrijven of het bedrijf komt naar onze school. Ze leren hoe het in het werkveld toegaat.
  • Loopbaanleren

   Loopbaanleren is het centrale thema van onze mavo. Qompas is afgestemd op ons programma van loopbaanleren. Zo versterken LOB en loopbaanleren elkaar. De mentor gebruikt voor loopbaanleren opdrachten die door het ontwikkelteam zijn gemaakt. Bij de burgerschapslessen maken we gebruik van de klassikale lessen van Qompas voor de klas.
  • Het loopbaandossier

   Wij hebben het profielwerkstuk zodanig ingericht dat allerlei LOB-activiteiten samenkomen. Leerlingen nemen deel aan activiteiten, zoals een open dag en bedrijfsbezoek. Zij maken de opdrachten uit Zelf-aan-Zet. De uitwerkingen hiervan komt in het loopbaandossier van Qompas.
  • Leerlingen leren van leeftijdsgenoten

   Leerlingen nemen het meeste aan van leeftijdsgenoten. Wij nodigen oud-leerlingen uit die over hun beroep en studie vertellen.

 

Heb je tips voor andere scholen om LOB van de grond te krijgen?

 1. Zoek een groepje enthousiaste collega’s

  Begin niet alleen, zoek een groepje gelijkgestemden en vorm een ontwikkelteam. Trek samen op, regel sparringpartners en klankbordgroepen. Richt je op de mensen die wél willen. Met hun enthousiasme trekken zij de rest over de streep.
 2. Zet op een rij waarom LOB belangrijk is voor jouw school

  Vmbo’ers vallen vaak uit in het mbo. Een verkeerde keuze is niet altijd te voorkomen, maar met LOB zijn leerlingen wel beter geïnformeerd en doen zij praktijkervaring op. Een verkeerde keuze door een verkeerd beeld van opleiding of beroep gebeurt dan minder.
 3. Begin bij je directie

  Als je echt iets wilt veranderen, begin je bij de directie. Pak het meteen gestructureerd aan met een nulmeting, wetenschappelijke artikelen of good practices. Kom met een plan, niet alleen met een idee. Als het niet lukt, roep dan de hulp van Qompas in met een training visie en beleid. LOB wordt steeds belangrijker dus directies moeten er iets mee.
 4. Laat zien wat je doet

  Communiceer met je collega’s over wat je doet. Zet het op het portaal of in de nieuwsbrief. Agendeer het, breng het vaak ter sprake in vergaderingen.
 5. Maak gebruik van de helpdesk van Qompas

  Als je net begint moet je iemand hebben die in Qompas wil duiken. Sommige dingen moet je gewoon even weten. Als je er niet uitkomt is de behulpzaamheid van de helpdesk erg prettig.
 6. Geef mentoren inspraak

  Betrek mentoren bij de plannen. Zij hebben het directe contact met de leerlingen en weten als geen ander wat wel en niet werkt. Geef hun inspraak en vertrouwen. Maak ze medeverantwoordelijk.
 7. Geef jezelf tijd

  Dit is een veranderproces en dat kost tijd. Iedereen meekrijgen, draagvlak creëren zodat alle collega’s doordrongen zijn van het belang van LOB. Bedenk dat dit rustig enkele jaren kan duren.

Ook meer informatie over Qompas en LOB? 

Neem dan contact op met 071 – 581 55 90 voor onze helpdesk!

 

 

Levina Delahaye
Levina Delahaye
decaan en stagecoördinator mavo
R.S.G. ’t Rijks Bergen op Zoom
log 't Rijks