moeder helpt zoon met studeren

Workshop: Ouder­betrokken­heid en LOB

Ouders zijn de belangrijkste gesprekspartners voor jongeren als het gaat om schoolloopbaankeuzes.

Ouders zijn de belangrijkste gesprekspartners voor jongeren als het gaat om schoolloopbaankeuzes. Voor scholen is het dus van belang ouders te betrekken bij het LOB-traject van de school. Maar hoe doe je dat effectief als school?

Voor wie?

Decanen, mentoren en schoolleiding.

 

De praktijk

In de workshop komt het belang van ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling aan de orde. Deelnemers krijgen praktische handvatten over hoe de school ouders meer bij loopbaanontwikkeling kan betrekken. We laten zien hoe we de thema’s ouders, leerlingen, schoolsucces en LOB zodanig kunnen combineren dat ze elkaar versterken. Daarbij gaan we uit van de schoolsituatie en de specifieke wensen van school. We denken mee over wat de beste vervolgstap is en hoe u ouderactiviteiten bijvoorbeeld kunt opnemen in Qompas. Om het draagvlak binnen de school te vergroten, is het belangrijk dat er iemand van de schoolleiding aanwezig is.

 

Resultaten

Na afloop hebben de deelnemers meer zicht op de meerwaarde van ouderbetrokkenheid bij LOB en hebben zij ideeën over hoe ze dit praktisch kunnen uitvoeren. Ook hebben zij duidelijk voor ogen hoe zij de ouderactiviteiten binnen Qompas kunnen opnemen.

Advies & ondersteuning bij LOB-implementatie

Talent optimaal begeleiden vraagt om meer dan een LOB-methode; de hele organisatie moet in het teken staan van LOB. Daarom biedt Qompas advies en ondersteuning om visie en draagvlak te creëren bijschoolleiding, mentoren en decanen.