docent en leerling

Training intake en studiekeuze­check

Het voeren van een valide, betrouwbaar en loopbaangericht intakegesprek is belangrijk om switchgedrag en vroegtijdig uitval te verminderen.

Hoewel leerlingen/studenten recht hebben op plaatsing, vinden steeds vaker ‘welkomstgesprekken’ plaats. Dit gesprek is een vervolg op de loopbaanreflectie op de vorige school. Het voeren van een valide, betrouwbaar en loopbaangericht intakegesprek is belangrijk om switchgedrag en vroegtijdig uitval te verminderen.

Voor wie

Intakers en instroomcoördinatoren.


De praktijk

Tijdens de training wordt besproken hoe loopbaangerichte intake vorm krijgt. Uiteraard wordt ook geoefend met het voeren van een loopbaangericht intakegesprek, komen algemene gespreksvaardigheden aan bod en wordt gereflecteerd op de eigen valkuilen in het intakegesprek. Centraal staat het verkrijgen van kennis over de loopbaancompetenties in relatie tot beoordelen en adviseren.


Resultaten

Het is voor deelnemers makkelijker om de begeleidingsbehoefte van studenten in beeld te krijgen. Het aantal ‘VSV-ers’ en ‘switchers’ wordt verder teruggedrongen; het studierendement wordt hoger. Een investering in de intake betaalt zich later uit door een besparing op de kosten door voortijdige uitval en begeleiding bij heroriëntatie.

Advies & ondersteuning bij LOB-implementatie

Talent optimaal begeleiden vraagt om meer dan een LOB-methode; de hele organisatie moet in het teken staan van LOB. Daarom biedt Qompas advies en ondersteuning om visie en draagvlak te creëren bijschoolleiding, mentoren en decanen.