Meisjes praten in de gang op school

21e-eeuwse vaardig­heden en LOB

Wat zijn deze 21e-eeuwse vaardigheden precies en hoe kunnen jongeren deze vaardigheden inzetten om zich voor te bereiden op hun toekomst?

LOB en 21e-eeuwse vaardigheden hebben veel raakvlakken. Maar wat zijn deze 21e-eeuwse vaardigheden precies en hoe kunnen deze vaardigheden door jongeren worden ingezet om zich voor te bereiden op een succesvolle toekomst? Voor welke uitdagingen staat het onderwijs om LOB en 21ste-eeuwse vaardigheden een plek te geven in het onderwijs en hoe kunnen deze slim verbonden worden aan elkaar?

Voor wie

Voor alle geïnteresseerden.


De praktijk

De bijeenkomst start met een theoretisch kader over de 21e-eeuwse vaardigheden. Via diverse opdrachten wordt de verbinding tussen deze vaardigheden en LOB gemaakt. Een van de vaardigheden is ‘kritisch denken’. In de bijeenkomst wordt de relatie gelegd tussen kritisch denken en de loopbaancompetentie ‘Loopbaansturing’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het redeneerschema van Rationale®.


Resultaten

Door een verdiept inzicht in de 21e-eeuwse vaardigheden, hebben de deelnemers na afloop inzicht in de relatie tussen deze vaardigheden en de loopbaancompetenties.  

Advies & ondersteuning bij LOB-implementatie

Talent optimaal begeleiden vraagt om meer dan een LOB-methode; de hele organisatie moet in het teken staan van LOB. Daarom biedt Qompas advies en ondersteuning om visie en draagvlak te creëren bijschoolleiding, coaches en beheerders.