Leerkracht legt jongen iets uit

Leerling­workshop: Account aanmaken en introductie op Qompas

Om met de methodes van Qompas aan de slag te kunnen, hebben leerlingen een werkend account nodig. In deze workshop helpen we leerlingen met de start.

Om met de methodes van Qompas aan de slag te kunnen, hebben leerlingen een werkend account nodig. Ook is het belangrijk voor leerlingen om te snappen waarom het nuttig is om zich bezig te houden met LOB (Qompas). Wat levert het hen op?

Voor wie?

Scholen die extra hulp nodig hebben bij de eerste LOB (Qompas) lessen met leerlingen.


De praktijk

Tijdens de workshop maken de leerlingen, samen met een onderwijsadviseur van Qompas, een account aan voor de LOB-methode. Dit doet de mentor doorgaans zelf met de leerlingen. Toch weten we dat een aantal scholen hier om diverse redenen hulp bij kan gebruiken. Een mentor is nieuw, de decaan moet het alleen doen en heeft geen tijd enzovoort. Feit is dat als de leerlingen eenmaal een account hebben, het eigenlijk als vanzelf gaat en de mentor vooral de rol heeft van begeleider en coach en zich niet (meer) bezig hoeft te houden met ‘technische details’ rondom accounts. Wat heerlijk dat dit uit handen genomen wordt! Doordat een adviseur van Qompas dit gedeelte overneemt, kost het account aanmaken geen hele les meer blijft er tijd over om ook met de leerlingen te bespreken waarom het zo belangrijk is om met Qompas aan de slag te gaan. En…vreemde ogen dwingen!


Resultaten

Na afloop hebben de leerlingen allemaal een werkend Qompas account. Ze kunnen met het stappenplan aan de slag en de LOB-begeleider kan hen monitoren. Leerlingen hebben duidelijk voor ogen waarom ze met Qompas aan de slag gaan.

Advies & ondersteuning bij LOB-implementatie

Talent optimaal begeleiden vraagt om meer dan een LOB-methode; de hele organisatie moet in het teken staan van LOB. Daarom biedt Qompas advies en ondersteuning om visie en draagvlak te creëren bijschoolleiding, coaches en beheerders.