verdrietig-meisje
Onderzoek

Scholieren voelen zich steeds minder vrolijk

2 april 2024
Thema's:

Onderzoek, gebaseerd op data van 318.000 leerlingen, laat zien dat het aantal scholieren dat zich vrolijk voelt afneemt.

Onderzoek van Qompas onder 318.000 scholieren toont aan dat een sterke afname zichtbaar is in het aantal scholieren dat het zeer eens is met de stelling 'Ik ben vrolijk'. Geldt dit voor alle scholieren of is er verschil tussen hoe vrolijk jongens en meisjes zich voelen? Lees verder voor de uitgebreide resultaten van het onderzoek!

In een tijdperk van snelle veranderingen en steeds grotere druk op jongeren, vinden we het van belang om te onderzoeken of de scholieren van vandaag net zo vrolijk zijn als die van vroeger. Om de vrolijkheid van jongeren te onderzoeken, hebben we een databaseanalyse uitgevoerd op gegevens van derdejaars havisten en vwo'ers.

Sinds 2009 geven scholieren in onze profielkeuze-lesmethode aan in hoeverre ze het eens zijn met de stelling: 'Ik ben vrolijk'. Door de resultaten van 2009 tot 2023 te analyseren onderzochten we of er trends zichtbaar zijn in het vrolijkheidsniveau van jongeren.

Het afgelopen jaar zien we dat 30% van de scholieren het zeer eens is met de stelling 'Ik ben vrolijk'. We signaleren echter een aanzienlijke afname in het aantal scholieren dat het zeer eens is met deze stelling. Deze afname is het meest uitgesproken onder de vrouwelijke scholieren binnen de doelgroep. Benieuwd naar alle onderzoeksresultaten? Lees dan snel het onderzoek!

Dit onderzoek is onderdeel van onze 'Next Gen Studiekiezers'-rubriek, waarin we trends en inzichten van scholieren onderzoeken via databaseonderzoek.