groep-studiekiezers
Onderzoek

Scholieren en hun interesse in andere mensen en culturen

13 mei 2024

Onderzoek, gebaseerd op data van 318.188 leerlingen, laat zien dat scholieren steeds meer interesse tonen in andere mensen en culturen.

Onderzoek van Qompas onder grofweg 318.000 scholieren toont aan dat scholieren steeds meer interesse tonen in andere mensen en culturen. Geldt dit voor havisten en vwo'ers? En is er verschil tussen jongens en meisjes? We bespreken deze maand de resultaten van dit onderzoek.

Met een stijgend aandeel jeugd met een migratieachtergrond wordt het belang van interesse in andere mensen en culturen steeds belangrijker. We onderzochten daarom in hoeverre scholieren het eens zijn met de stelling 'Ik ben geïnteresseerd in andere mensen en culturen'. Dit hebben we gedaan door middel van een databaseonderzoek op gegevens van derdejaars havisten en vwo'ers.

Sinds 2009 geven scholieren in onze profielkeuze-lesmethode aan in hoeverre ze het eens zijn met de stelling: 'Ik ben geïnteresseerd in andere mensen en culturen'. Door de resultaten van 2009 tot 2023 te analyseren onderzochten we of er trends zichtbaar zijn in de mate van interesse in andere mensen en culturen van jongeren.

We zien dat 68% van scholieren in schooljaar 2022/2023 interesse tonen in andere mensen en culturen. Vrouwen tonen hierbij al vanaf de start van onze metingen meer interesse in andere mensen en culturen dan mannen. Wanneer we de resultaten van afgelopen schooljaar vergelijken met resultaten van ons eerste meetmoment (2008/2009) zien we een stijging over de gehele groep. Hierbij zien we de grootste stijging onder de mannelijke scholieren.

Benieuwd naar de uitgebreide onderzoeksresultaten? Download dan het onderzoek!

Dit onderzoek is onderdeel van onze 'Next Gen Studiekiezers'-rubriek, waarin we trends en inzichten van scholieren onderzoeken via databaseonderzoek.