Antwoorden boven tafel door gericht door te vragen

Jongeren hebben over alles een mening en die mening laten ze ook nog eens graag horen: veel vragen gaan tenslotte ook over hen. Ons eigen scholierenpanel zetten we in om focusgroepen te organiseren. Hierin geven we jongeren de mogelijkheid om hun stem te laten horen en vragen we gericht door om zo pijnpunten of goede ideeën op tafel te krijgen.

Aan groepen jongeren leggen we specifieke vragen voor over wat ze graag willen zien, hoe ze benaderd willen worden en op welk moment.Onze eigen vernieuwingen testen we met focusgroepen, maar ook de door ons ontwikkelde studiekeuzetest van Hogeschool Inholland is zo getest op functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

Voordelen van focusgroepen

  • Kwalitatieve informatie door verdiepend door te vragen
  • Nieuwe ideeën ophalen uit je eigen doelgroep
  • Flexibel qua locatie: bij Qompas of bij jou

Bekijk ook onze andere onderzoeksmethoden

Meer onderzoek nodig?

Wil je meer onderbouwing of informatie over wat je doelgroep drijft of wat jouw positie is in de markt? Maak dan gebruik van onze aanvullende onderzoeksmogelijkheden.