scholier-achter-laptop
Onderzoek

Scholieren willen al vroeg informatie over opleidingen

Leerlingen in de profielkeuzefase hebben behoefte aan informatie over concrete opleidingen.

Leerlingen in de profielkeuzefase hebben behoefte aan informatie over concrete opleidingen. Dat blijkt uit een enquête onder bijna 3000 derdeklassers (havo en vwo) die met Qompas ProfielKeuze werken.

Tijdens profielkeuze al oriënteren op opleidingen

1 op de 5 derdeklassers geeft aan geen behoefte te hebben aan informatie over opleidingen, wat inhoudt dat bijna 80% tijdens de oriëntatie op profielen al informatie wil zien over opleidingen, Figuur 2. Voor havisten ligt de nadruk vooral op hbo-opleidingen (74%), maar 1 op de 5 wil ook graag informatie zien over wo-opleidingen. 74% van de vwo-ers wil informatie zien over wo-opleidingen en 30% wil informatie zien over hbo-opleidingen tijdens de profielkeuze. Sommige scholieren gaven ook nog aan interesse te hebben in informatie over mbo-opleidingen en informatie over banen en beroepen.