Persberichten en onderzoeken waarin jongeren centraal staan
Persbericht

Scholieren tonen minder interesse in bèta­profielen

17 mei 2017
Thema's:

De interesse van scholieren voor de bètaprofielen, natuur en techniek en natuur en gezondheid, neemt voor het eerst in jaren af.

De interesse van scholieren voor de bètaprofielen, natuur en techniek en natuur en gezondheid, neemt voor het eerst in jaren af. Vooral onder jongens, maar ook enigszins onder vwo-meisjes. De populariteit van de maatschappijprofielen, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij, stijgt de laatste jaren juist weer. Ook weer vooral onder jongens.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Qompas onder ruim 77.500 derdeklasscholieren over hun voorkeur voor profielen over 2013-2017. De leerlingen hebben met de lesmethodes van Qompas de vier profielen beoordeeld naar hun interesse. De cijfers zijn representatief voor alle derdeklasscholieren in Nederland.

 

Vakkenpakket kiezen

Leerlingen kiezen op de middelbare school aan het eind van de derde klas een profiel; een samenhangend vakkenpakket. Ze kunnen kiezen uit cultuur en maatschappij (C&M), economie en maatschappij (E&M), natuur en gezondheid (N&G) en natuur en techniek (N&T). N&T is het meest exacte profiel.

 

Interesse in bètaprofielen daalt

De laatste jaren zagen we bij de meisjes een duidelijke stijging in de interesse voor de bètaprofielen, maar voor het eerst zien we nu bij de vwo-meisjes een lichte daling (zie bijlagen). Nog altijd is de interesse in een bètaprofiel bij jongens groter dan bij meisjes, maar bij de jongens zien we de interesse in bètaprofielen al een paar jaar iets afnemen, vooral in N&T. De maatschappijprofielen winnen bij jongens weer wat aan populariteit. E&M (economie en maatschappij) was altijd al een populair profiel bij jongens, maar we zien nu ook de interesse in cultuur en maatschappij weer langzaam toenemen, vooral bij havo-jongens en vwo-meisjes.

“De trend was jarenlang duidelijk: de bètaprofielen stegen in populariteit ten koste van cultuur en maatschappij,” zegt Qompas-directeur Boris Eustatia. “De interesse voor deze bètaprofielen lijkt nu over zijn hoogtepunt heen. Jongens waarderen deze profielen nog wel meer dan meisjes, maar de daling in interesse bij vwo-jongens gaat harder dan bij vwo-meisjes. Mogelijk gaan vwo-meisjes bètaprofielen op termijn zelfs meer waarderen dan jongens. Dat zou tien jaar geleden ondenkbaar zijn geweest.”

 

Trends volgen in profielen

Welke profielen scholieren daadwerkelijk kiezen, heeft Qompas niet onderzocht. Deze cijfers houdt het CBS jaarlijks bij. Eustatia: “De interesses over een aantal jaar geven wel een trend weer. Dat wil niet zeggen dat jongeren ook meteen massaal voor deze meest gewaardeerde profielen kiezen. Ze kunnen een bepaalde interesse hebben, maar toch ‘veilig’ kiezen omdat een profiel betere eindexamenkansen biedt of omdat een profiel meer toelatingsmogelijkheden biedt in het hoger onderwijs.”

Voor meer informatie:
Boris Eustatia, Directeur van Qompas, bpa@qompas.nl, 06-51201852
Mayke Calis, Communicatie, mgc@qompas.nl, 06-21253129

 

bijlage 1: interesse in natuurprofielen 

Interesse in natuurprofielen (bèta) van havo-jongens

 

Interesse in natuurprofielen (bèta) van vwo-jongens

 

Interesse in natuurprofielen (bèta) van havo-meisjes

 

Interesse in natuurprofielen (bèta) van vwo-meisjes

 

 

Bijlage 2: interesse in maatschappijprofielen

 

Interesse in maatschappijprofielen van havo-jongens

 

Interesse in maatschappijprofielen van vwo-jongens

 

Interesse in maatschappijprofielen van havo-meisjes

 

Interesse in maatschappijprofielen van vwo-meisjes