scholieren in de gang met ruzakken
Insight

Op welke onderwijsniveaus oriënteren havisten en vwo'ers zich?

Scholieren lijken vaker voor het mbo te kiezen. Zien we dit ook terug in het oriëntatieproces en welke redenen voeren ze aan?

Scholieren lijken vaker voor het mbo te kiezen. Zien we dit ook terug in het oriëntatieproces en wat zijn redenen voor hen om zich op verschillende niveaus te oriënteren?

In het afgelopen schooljaar (2022-2023) hadden, volgens gegevens van de MBO Raad (MBO Raad, 2023), 26% meer havisten en vwo’ers zich ingeschreven voor mbo-opleidingen dan het jaar daarvoor. De trend dat havo- en vwo-scholieren steeds vaker de overstap maken naar het middelbaar beroepsonderwijs lijkt zich aan te houden, schrijft Trouw (Trouw, 2023).

Er wordt volop gespeculeerd over de aanleiding van deze toename, waarbij oorzaken als de coronapandemie, emancipatie van het mbo-onderwijs of vastlopers in het voortgezet onderwijs worden aangehaald. Tijd om jongeren zelf te vragen op welke schoolniveaus zij zich oriënteren en met welke redenen. Natuurlijk vroegen we ook welke andere opties zij nog overwegen naast doorstuderen. Ruim 1.400 havisten en vwo'ers uit de bovenbouw vertelden ons meer over hun keuzeproces. 

 

  • In hoeverre overwegen havo- en vwo-scholieren een tussenjaar te nemen na hun eindexamen?
  • Op welke opleidingsniveaus oriënteren scholieren zich? En wat maakt oriëntatie op deze typen onderwijs interessant?
  • Twijfelen scholieren aan hun eigen kunnen doordat zij op school een achterstand hebben opgelopen door corona?
  • Verwachten scholieren te slagen voor hun eindexamen?

 

Nieuwsgierig naar de antwoorden hierop? Lees onze insights en ontdek hoe ze scholieren hier zelf over denken.