vrouw-achter-laptop-in-gele-blouse
Case

Naamsbekend­heid en imago van Schoevers

1 maart 2018

Vmbo'ers en havisten geven inzicht in wat zij belangrijk vinden aan een onderwijsinstelling en hoe Schoevers beter kan aansluiten bij hun wensen.

Hoe is het gesteld met de naamsbekendheid en het imago van Schoevers? Vmbo'ers en havisten geven inzicht in wat zij belangrijk vinden aan een onderwijsinstelling en hoe Schoevers beter aan zou kunnen sluiten bij hun wensen. Zo valt er bij Schoevers winst te behalen door meer aandacht te besteden aan kenmerken die al aanwezig zijn, maar niet herkend worden door scholieren zoals: sfeer, baangarantie en goede reputatie.

Sfeer, baangarantie en reputatie

Zo valt er bij Schoevers winst te behalen door meer aandacht te besteden aan kenmerken die al aanwezig zijn, maar niet herkend worden door scholieren zoals: sfeer, baangarantie en goede reputatie.

 

Wie zijn de con­currenten?

Qompas heeft onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid en het imago van Schoevers door te starten met een databaseanalyse. Vervolgens is er een online enquête uitgezet onder vmbo’ers en havisten. Uit het databaseonderzoek blijkt dat de grootste concurrenten van Schoevers zijn: Hogeschool Inholland (1), Hogeschool Utrecht (2) en Fontys Hogescholen (3). Andere particuliere onderwijsinstellingen komen nauwelijks voor in de top-25 concurrerende onderwijsinstellingen. Als we kijken naar de concurrerende opleidingen, zien we andere particuliere onderwijsinstellingen als Business School Notenboom en Eurocollege wel terug in de top-25.

 

Goede mondelinge uitdrukkings­vaardigheid

Qua afwijkende karakteristieken blijkt dat havo-jongens minder technisch inzicht hebben, maar uitblinken in taalvaardigheid en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Havo-meisjes blinken uit op het gebied van organisatievermogen, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, taalvaardigheid en gestructureerdheid.

 

Naamsbekendheid van Schoevers is laag

De naamsbekendheid van Schoevers blijkt onder vmbo’ers (N = 536) en havisten (N = 478) zeer laag te zijn. Scholieren die Schoevers wel kennen, zijn bekend met Schoevers door ouder(s), Qompas en de scholenmarkt. Schoevers wordt wel geassocieerd met de juiste opleidingen, maar de mate van associatie valt nog wel te verbeteren. Minder dan de helft weet welke opleidingen Schoevers aanbiedt. Wat betreft associaties blijkt dat scholieren een grote behoefte hebben aan een fijne sfeer, hoge baankans, bereikbaarheid en goede reputatie. Als deze zaken zijn van toepassing bij Schoevers, maar worden niet door scholieren herkend. Concreet adviseert Qompas deze zaken extra te benadrukken in de wervingsboodschap.

 

Onderzoek naar naams­bekendheid

In opdracht van Schoevers heeft Qompas onderzoek uitgevoerd naar de naamsbekendheid en het imago van Schoevers. Schoevers biedt diverse mbo- en hbo-opleidingen aan: Hotel- en eventmanagement, officemanagement en Marketingcommunicatie. In de laatste jaren ontstaan er instroomuitdagingen met betrekking tot de werving van scholieren. Schoevers is daarom benieuwd naar de status van de naamsbekendheid onder vmbo’ers en havisten, de status van het imago en hoe er beter aangesloten kan worden op de wensen van scholieren.

schoevers-logo
Schoevers