Persberichten en onderzoeken waarin jongeren centraal staan
Persbericht

Werksfeer belangrijker dan salaris voor studenten en starters

Sfeer op het werk vinden studenten en starters op de arbeidsmarkt belangrijker voor werkgeluk dan arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en vakantiedagen.

Sfeer op het werk vinden studenten en starters op de arbeidsmarkt belangrijker voor hun werkgeluk dan arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en vakantiedagen. Het belangrijkste aspect van werkgeluk voor deze groep is de inhoud van het werk. Daarna volgt werksfeer. Arbeidsvoorwaarden komen pas op de vierde plaats. De reputatie van een organisatie vinden zij het minst belangrijk.

Onderzoek van Qompas naar werkgeluk studenten en starters

Dat blijkt uit een onderzoek van Qompas, specialist in loopbaanontwikkeling, onder 457 studenten en starters (mbo, hbo en wo). Bijzonder aan dit onderzoek is dat studenten én starters zijn ondervraagd. Zo komt naar voren wat studenten denken over werkgeluk en wat starters werkelijk ervaren.

Autonomie en erkenning

Zelf bepalen waar en wanneer je thuis of op kantoor werkt, vinden beide groepen niet zo belangrijk. Dat is opmerkelijk in een tijd waarin thuiswerken steeds normaler wordt. Autonomie en erkenning bij de invulling van hun werk vinden beide groepen wel essentieel al vinden studenten erkenning belangrijker en starters autonomie.

Zinvol werk belangrijker dan status

Zingeving en maatschappelijk nuttig werk vinden studenten en starters minder van belang. Wel vindt driekwart van de starters zinvol werk belangrijker voor hun werkgeluk dan werk dat veel status oplevert. Voor studenten is dit twee derde.

Vrouwen voelen zich onveilig bij seksistische opmerkingen

Driekwart van de vrouwelijke studenten en starters geeft aan dat een veilige werkomgeving behoort tot het belangrijkste welzijnsaspect van werkgeluk. De helft van de mannen (51%) denkt hier hetzelfde over, wat een aanzienlijk verschil is. Een van de verklaringen hiervoor is dat vrouwen vaker op hun hoede zijn voor seksisme. Zo voelt ruim driekwart van de vrouwen zich onveilig bij seksisme op de werkvloer, tegenover een derde van de mannen.

Download het onderzoek

Het AD maakte er ook onderstaand artikel over (31-8-2022)

krantenknipsel ad werkgeluk en salaris bij starters

Meer informatie: