scholieren-werken-aan-technisch-project
Onderzoek

Technische interesse van havo- en vwo-scholieren

1 oktober 2013

De technische oriëntatie en interesses van havo- en vwo-scholieren

In opdracht van ASML heeft Qompas een databaseonderzoek uitgevoerd waarin onderzoek verricht is naar de technische oriëntatie en interesses van havo- en vwo-scholieren. Hierin is voor havo-jongens en -meisjes en vwo-jongens en -meisjes bekeken óf en in welke mate de interesse in bètavakken stijgt. Het gemiddelde van scholieren in de regio Eindhoven is vergeleken met het landelijke gemiddelde.

Met name vwo-jongens en havo-meisjes krijgen met de jaren meer interesse in techniek.

De trend bij vwo-jongens en havo-meisjes is positief. Zij lijken met de jaren wat meer interesse in technische vakken te krijgen. Bij vwo-meisjes en havo-jongens is het beeld diffuus, maar per saldo nagenoeg neutraal. Eventuele inspanningen ter promotie van techniek zouden zich met name kunnen richten op vwo-meisjes en havo-jongens.

 

Scholieren in de regio Eindhoven hebben evenveel interesse in technische vakken als landelijk gemiddeld, en soms zelfs minder.

Een hypothese bij het onderzoek luidde, dat scholieren in groot-Eindhoven mogelijk relatief meer interesse zouden kunnen hebben in bètavakken dan landelijk gemiddeld. Dit zou het gevolg zijn van de technische profilering van de regio en het type werknemers dat zich hier vestigt. Dit lijkt niet aan de orde, zelfs in tegendeel. De meeste cijfers voor groot-Eindhoven liggen op of zelfs onder het landelijke gemiddelde.

Jongens op de havo en op het vwo en vwo-meisjes zitten rond of onder het landelijke gemiddelde wat betreft interesse in bètavakken. De interesse van havo-meisjes ligt lager dan de interesse in bètavakken van vwo-meisjes. Desalniettemin zien we wel een zichtbare toename van de interesse in bètavakken bij havo-meisjes.

 

Techniek is populairder bij scholen die deelnemen aan Jet-Net.

Scholen die deelnemen aan Jet-Net scoren duidelijk hoger wat betreft de interesse in technische vakken. Dat geldt vooral op vwo-scholen. Voor havisten geldt de interesse in techniek vooral voor jongens.

 

Onderzoek in Eindhoven

Qompas heeft - in opdracht van ASML - onderzoek verricht naar de technische oriëntatie en interesses van 150.000 havo- en vwo-scholieren in Nederland. Met het oog op de behoefte aan technisch geschoold personeel is het relevant te weten in hoeverre deze behoefte te zijner tijd kan worden vervuld met Nederlandse afstudeerders. De vraag ligt voor in hoeverre de inspanningen om techniek te promoten tot nu toe effect hebben gesorteerd. Landelijke scores zijn vergeleken met die van scholieren in groot-Eindhoven en op zogenaamde Jet-Net-scholen in groot-Eindhoven. Doel hiervan is met name te achterhalen in hoeverre de inspanningen op Jet-Net-scholen ter bevordering van de interesse in techniek doeltreffend zijn geweest.

In opdracht van:
asml-logo ASML