scholieren in de gang op school met kluisjes
Insight

Studiekeuze journey van scholieren

Hoe ziet de studiekeuze journey van havisten en vwo'ers eruit? | Aan welke informatie hebben scholieren behoefte tijdens het studiekeuzeproces?

Wanneer maken scholieren hun studiekeuze? Als hogeschool of universiteit is het belangrijk om te weten hoe het studiekeuzeproces van jongeren verloopt. Wat zijn de fases hierin, hoe verloopt de journey qua intensiteit en aan welke informatie hebben havisten en vwo’ers behoefte? Genoeg redenen dus om onze database in te duiken en alle feiten op een rij te zetten!

LOB in de bovenbouw

1 op de 3 havisten en vwo’ers werkt met een LOB-methode van Qompas. In de bovenbouw gaan scholieren aan de slag met opdrachten en testjes die uiteindelijk leiden tot studies die passen bij hun interesses en competenties.

Vanuit die uitslag oriënteren scholieren zich op studies (croho’s). De volgende vraag is: waar ga je dit studeren? Op dat moment hebben we het over een opleiding. Vanuit de brede studieoriëntatie ontstaat een shortlist waarvan scholieren ontdekken aan welke onderwijsinstellingen deze opleidingen worden aangeboden. De volgende stap is het bezoeken van een voorlichtingsactiviteit. Er is ook een tweede route: dit zijn scholieren die open dagen bezoeken van hogescholen en universiteiten om daar in aanraking te komen met het opleidingsaanbod.

Gedrag op het studiekeuzeplatform

Op basis van het gedrag dat we meten op het studiekeuzeplatform hebben we van havisten en vwo’ers onderzocht waarop zij zich oriënteren en wanneer ze dat doen. De verschillende onderdelen waarop ze zich oriënteren vatten we samen in een tijdlijn per leerjaar. Zo zie je per maand waar scholieren per leerjaar en niveau behoefte aan hebben.

De studiekeuzejourney van havisten

  • In twee jaar tijd moeten havisten zich oriënteren op hun vervolgstap, terwijl de hoeveelheid keuzes enorm is. Ze kunnen doorstromen naar het vwo, kiezen voor een hbo-, ad-, of mbo-opleiding.
  • De grootste intensiteit meten we in het voorlaatste jaar (havo-4). Vooral in de maanden oktober en november oriënteren ze zich op veel studies. Naar mate het jaar vordert oriënteren ze zich vaker op opleidingen (waar ga ik dit studeren?). In januari en februari is er ook nog een piek in oriëntatie.
  • In havo-5 ligt de intensiteit van oriëntatie een stuk lager. We meten een piek in oktober en november en daarna nog een kleine piek in januari. Het gros heeft zich vooral georiënteerd in havo-4 en verdiept zich nu in de shortlist van opleidingen. In december heeft 44% van de havisten zijn of haar studiekeuze gemaakt.

studiekeuze journey havo

De studiekeuzejourney van vwo’ers

  • In 4-vwo is er al volop ontvankelijkheid voor informatie over studies. Deze eerste ontvankelijkheid begint voor de meeste scholieren in januari.
  • In 5-vwo ligt de hoogste piek in de maanden oktober en november, gevolgd door een piek in januari en februari.
  • In 6-vwo hebben veel scholieren al een shortlist. Het aantal studies en opleidingen dat ze nog bekijken neemt flink af. Er ligt nog een piek in oktober en november. Daarna vlakt de oriëntatie af. Uit eerder onderzoek weten we dat de helft van de vwo’ers in december een studiekeuze gemaakt heeft.

studiekeuze journey vwo

Verschillen tussen havisten en vwo’ers

Vwo’ers hebben in de bovenbouw drie jaar de tijd om zich te oriënteren op hun stap na de middelbare school. Het tijdsbestek waarin de open dagen, meeloopdagen en proefstudeerdagen kunnen bezoeken is daarmee ook groter dan dat van havisten. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat vwo’ers een stuk actiever zijn met het bezoeken van open dagen: vwo’ers bezoeken zo’n 4 tot 5 open dagen en havisten 3 tot 4.

Wat laten de cijfers zien? Als we alles bij elkaar optellen dan zien we dat vwo’ers meer studies en opleidingen bekijken op het studiekeuzeplatform van Qompas dan havisten. Ze beginnen daarmee aan het einde van klas 4. Bij havisten ligt de piek meteen al in het najaar van 4-havo.

Meer weten over de studiekeuze van havisten en vwo’ers?*Er is niet gecontroleerd voor verschillen tussen jongens en meisjes. We weten echter dat intensiteit van meisjes om aan studiekeuze te werken hoger is dan de intensiteit van jongens. Meisjes oriënteren zich op meer studies, opleidingen en open dagen dan jongens.

*Gegevens komen uit het studiejaar 2018-2019. We gebruiken deze cijfers omdat dit het laatste 'normale' jaar was.Wil je altijd op de hoogte blijven van onze onderzoeken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via dit formulier. Zo ontvang je volgende maand alle insights vers van de pers in je inbox!