Persberichten en onderzoeken waarin jongeren centraal staan
Persbericht

Samen­werking vmbo en mbo verkleint studie-uitval

Een goede aansluiting van vmbo op het vervolgonderwijs verkleint de schooluitval op het mbo en motiveert vmbo-leerlingen en mbo-studenten.

Een goede aansluiting van vmbo op het vervolgonderwijs verkleint de schooluitval op het mbo en motiveert vmbo-leerlingen en mbo-studenten. Niet alleen op het gebied van het onderwijsprogramma, ook op het gebied van loopbaanoriëntatie wordt samenwerking steeds belangrijker. Qompas is dan ook verheugd dat de 300e vmbo/mavo-school die gekozen heeft voor Qompas, een school is die deze samenwerking opzoekt.

Op vrijdag 27 januari 2017 zet Qompas de 300e school die met de online methode werkt in het zonnetje. We overhandigen taarten aan het voltallige personeel van de locatie Splitting in Drachten van het CSG Liudger in Friesland. In het kader van leren samenwerken, doen de leerlingen een creatieve opdracht op het schoolplein.

Praktijkervaring en kennis maken met bedrijven

Het Liudger Drachten (locatie Splitting) onderzoekt samen met de in de buurt gelegen mbo’s Friesland College en de Friese Poort welke onderdelen van het leerprogramma zij samen aan kunnen bieden zodat er geen dubbele onderdelen meer zijn. Door de samenwerking ontstaat er een ‘warme’ overdracht van de ene naar de andere school. Leerlingen werken dan efficiënter, sneller en houden tijd over voor bijvoorbeeld een extra stage, zegt Ruud Filius, teamleider onderbouw b/k (vmbo-basis/-kader) op het Liudger. “Het motiveert scholieren meer van de praktijk te zien en kennis te maken met bedrijven uit de buurt.”

Samenwerking tussen vmbo en mbo

Ook Qompas zoekt de samenwerking tussen vmbo en mbo op door loopbaanoriëntatie ook op het mbo aan te bieden. Zo kunnen leerlingen hun loopbaandossier dat zij op het vmbo hebben opgebouwd meenemen naar hun vervolgopleiding. Alle gegevens staan dan overzichtelijk bij elkaar. ROC De Friese Poort (werktuigbouwkunde, Emmeloord) maakt bijvoorbeeld sinds dit jaar ook gebruik van Qompas MBO.