leraar-voor-de-klas-met-schoolbord
Onderzoek

Relatie tussen leraar willen worden en niveau ouders

29 november 2017

Wat is de invloed van het opleidingsniveau van ouders, de sociaaleconomische status en de intentie om door te stromen op de keuzeom leraar te worden

Aanvullend op het rapport "Motieven om leraar te worden" heeft Qompas, in samenwerking met OCW, een vervolgonderzoek gedaan. In dit onderzoek is onderzocht wat de invloed is van het opleidingsniveau van de ouders, de sociaaleconomische status en de intentie om door te stromen naar het hbo op de intentie om leraar te worden.

Intentie om naar het hbo te gaan is hoger bij hoger opgeleide ouders

Het opleidingsniveau van de ouders speelt een rol in de ambitie van mbo-4 studenten om door te stromen in het hbo. Hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders, des te groter is de doorstroomintentie. Vooral de doorstroomintentie van mbo-4 studenten met hoogopgeleide ouders wijkt af van studenten met gemiddeld of laagopgeleide ouders. Studenten met hoogopgeleide ouders geven 1.7 keer zo vaak aan dat zij van plan zijn om door te stromen in het hbo in vergelijking tot studenten met laagopgeleide ouders.

In opdracht van:
Ministerie van OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap