starter bekijkt contract
Onderzoek

Oriënteren op werkgevers ten tijde van COVID-19

Een kwart van de studenten en starters maakt zich veel zorgen over hun positie op de arbeidsmarkt door COVID-19.

Een kwart van de studenten en starters maakt zich veel zorgen over hun positie op de arbeidsmarkt door COVID-19. Werkgevers kunnen die zorgen wegnemen door het sollicitatieproces door te laten gaan. Sommige starters zijn bereid een contract te tekenen zonder een bedrijf van binnen te hebben gezien.

Het onderzoek hebben we vertaald naar 5 tips om aan te sluiten bij de behoefte van studenten en starters die zich oriënteren op de arbeidsmarkt. De link naar het onderzoek vind je onderaan het artikel.

 

Tip 1: Bied op de korte termijn alter­natieven voor carrière-evenementen aan

Van de studenten en starters die aangeven in maart, april of mei van plan te zijn om zich te oriënteren op een werkgever via een inhousedag, business course of bedrijvendag, vindt maar liefst 86% het (enigszins) vervelend wanneer deze evenementen verplaatst worden naar een later moment. Zij willen graag eerder de mogelijkheid hebben om zich te oriënteren. Het is daarom belangrijk om als werkgever op de korte termijn online alternatieven te bieden om deze studenten en starters alsnog een ‘kijkje in de keuken’ te kunnen geven.

 

Tip 2: Zet in op live webinars en videogesprekken met trainees/medewerkers

Online mogelijkheden in overvloed! Studenten en starters hebben aantoonbare interesse in online alternatieven voor bijvoorbeeld inhousedagen of business courses. Ruim driekwart (77%) van de studenten en starters die aangaven in maart, april of mei van plan te zijn om te oriënteren op een werkgever, heeft interesse in online alternatieven. Zij hebben het meest interesse in live webinars, waar verteld wordt hoe het is om te werken bij het bedrijf. Ook is men enthousiast over de mogelijkheid van videogesprekken met trainees of medewerkers.

 

Tip 3: Zet solli­citaties online voort!

Voor zowel werkgever als sollicitant is het wennen nieuwe en onzekere situatie op de arbeidsmarkt. Maar om vacatures nog steeds op het juiste moment gevuld te krijgen, biedt sollicitatiegesprek via video zeker een uitkomst. Het blijkt dat ruim 4 op 5 studenten en starters die in 2020 van plan zijn te solliciteren, bereid zijn om een contract te tekenen als zij de werkgever niet in real life, maar alleen op video hebben gezien. Dit biedt uitkomst om door te gaan met de huidige sollicitatieprocedure, in plaats van dit proces voor langere termijn ‘on hold’ te zetten.

 

Tip 4: Zorg voor duidelijke commu­nicatie en transpa­rantie over jullie planning van (online) evenementen en sollici­taties

Voor veel studenten en starters is het nu onduidelijk of bedrijven door gaan met het organiseren van (online) oriëntatiemomenten en of het mogelijk is om in deze tijden van COVID-19 te solliciteren. Hier ligt de kans voor werkgevers om zo duidelijk en transparant mogelijk te zijn over jullie aanpak. Studenten en starters staan zeker open voor online mogelijkheden, maar daarin is duidelijke communicatie onmisbaar.

 

Tip 5: Neem tijdens de sollici­tatie een stukje van de zorgen weg

77% van de studenten en starters die in 2020 van plan zijn om te gaan solliciteren, geeft aan zich (enigszins) zorgen te maken over hun positie op de arbeidsmarkt door COVID-19. Wanneer bij u als werkgever het sollicitatieproces ‘gewoon’ (maar online) door gaat, zorg dan dat je een stukje van deze zorgen bij de sollicitant kunt wegnemen. Wees transparant en duidelijk hoe jullie sollicitatieprocedure er uit ziet. Het is goed om er rekening mee te houden dat de sollicitant wat meer gespannen kan zijn dan anders.

 

Lees hieronder het hele onderzoek!