juf-met-leerlingen
Onderzoek

Motieven om leraar te worden

Wat is de optimale financiële tegemoetkoming om meer scholieren en studenten te enthousiasmeren voor het lerarenberoep?

In samenwerking met het ministerie van OCW heeft Qompas een vignettenonderzoek uitgevoerd waarin onderzoek gedaan is naar de optimale financiële tegemoetkoming (hoogte en samenstelling) om scholieren en mbo-4 studenten te laten kiezen voor een lerarenopleiding.

Imago en salaris van het lerarenberoep

Daarnaast is het beeld dat scholieren en mbo-4 studenten hebben van leraren onderzocht en hebben respondenten aangegeven wat hun motieven zijn om wel te kiezen voor een lerarenopleiding en welke barrières zij ervaren. Als laatste hebben zij een salarisinschatting gemaakt.

In opdracht van:
Ministerie-ocw-logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap