maatschappelijke diensttijd
Interview

Maatschappelijke diensttijd is LOB en burgerschap ineen

Door vrijwillig iets voor een ander te doen, krijgen jongeren meer inzicht in zichzelf.

Toen Erik-Jan Hakvoort, docent geschiedenis en maatschappijleer, voor het eerst hoorde over maatschappelijke diensttijd (MDT) was hij direct enthousiast. Door vrijwillig iets voor een ander te doen, krijgen jongeren meer inzicht in zichzelf. “Qompas is een goede partner om MDT verder uit te breiden en een stevigere basis te geven”.

Wat heeft de maatschappelijke diensttijd met LOB en burgerschap te maken? 

“Tijdens MDT werken jongeren tijdelijk en vrijwillig bij een organisatie. Zo doen ze iets goeds voor een ander in de samenleving, zoals bij burgerschap. Ze ontwikkelen zich persoonlijk, zoals bij LOB.”  

 

MDT was in eerste instantie niet per se bedoeld voor het onderwijs?

“Klopt. Maar ik wist direct dat dit fantastisch zou passen in het onderwijs. Als je veel jongeren wilt bereiken, zijn scholen de juiste plek. Ik heb MDT Onderwijs opgericht met mijn school GSG Guido in Arnhem en samenwerking gezocht met Inspiratienetwerk TijdVoorActie. Inmiddels hebben acht scholen zich aangesloten en willen meerdere nieuwe scholen graag snel beginnen.”   

 

Komt er nu niet weer een taak bij voor scholen?

“Nee, juist niet. MDT gaat samen met burgerschap en LOB, dat moeten scholen toch al doen. Docenten hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Wat ze moeten hebben is een netwerk van organisaties waar leerlingen gedurende een periode vrijwilligerswerk kunnen doen. Sommige scholen hebben dat netwerk al, andere moeten samenwerken, net als wij.”

 

De samen­leving verhardt, individualisme rukt op en veel jongeren vallen uit in het vervolg­onderwijs. Ook is het niet meer vanzelf­sprekend om zomaar iets voor een ander te doen. 

 

Waarom vinden scholen dit belangrijk? 

“De samenleving verhardt, individualisme rukt op en veel jongeren vallen uit in het vervolgonderwijs. Ook is het niet meer vanzelfsprekend om zomaar iets voor een ander te doen. Iedere docent ziet dat. Door MDT te koppelen aan burgerschap en LOB versterk je de samenhang. Een goede studiekeuze maken vereist vorming. Ik heb mijn studiekeuze tien jaar geleden gemaakt door een kruisje te zetten bij een studie. Op veel scholen gaat dat nog steeds zo. Met de LOB-methodes van Qompas zien wij dat leerlingen door verschillende tests en opdrachten grondig onderzoeken wie ze zelf zijn, wat ze leuk vinden en goed kunnen.”

 

Hoe zie jij de rol van Qompas binnen MDT?

“Wij willen graag samenwerken met Qompas en andere partners om MDT een stevigere basis te geven in scholen. Nu gaat een leerling op dinsdagmiddag bijvoorbeeld naar de voedselbank om daar te helpen. Af en toe zijn er intervisiebijeenkomsten en vraagt de mentor naar hun ervaringen. Ik denk dat zij er meer uit kunnen halen als ze gestructureerd nadenken over hun verwachtingen en ervaringen. Bijvoorbeeld door een aantal (reflectie)vragen op te nemen in een online methode als Qompas. Zo leren scholieren meer van hun maatschappelijke diensttijd en maken ze ook een betere studiekeuze.”  

 

Leerlingen kunnen relevante ervaringen vastleggen in hun Qompas-loopbaandossier

“Precies. Of in een plusdocument. Ook eventuele evaluaties of getuigschriften kunnen ze uploaden in Qompas, zodat ze alles netjes en overzichtelijk bij elkaar hebben staan. LOB en burgerschap gaan zo meer leven. Ze ervaren dat ze aanleg hebben voor andere dingen dan alleen school.”

 

Zijn leerlingen enthousiast over MDT?

“Ongeveer de helft van onze leerlingen doet mee, ongeacht hun cijfers. Een meisje haalde bijvoorbeeld alleen maar onvoldoendes, tot ze een half jaar enkele uren per week in een verzorgingshuis ging werken. Dat deed ze goed, ze vond het leuk en haar zelfvertrouwen groeide. Ook voor docenten is het leuk om zo’n enthousiaste en gemotiveerde leerling terug in de klas te krijgen.”

 

Wat wil jij met MDT bereiken?

“Mijn wens is dat iedere leerling op iedere school (ook mbo en hbo) op vrijwillige basis een periode MDT kan doen. Bijvoorbeeld als praktische invulling van burgerschap en/of LOB. De uitwerking blijft op elke school verschillend, maar het principe is overal gelijk: minimaal 80 uur in zes maanden. Hun leerervaringen komen terug in hun onderwijs op school.”  

 

Meer informatie:

Lees meer over MDT op de site van Guido MDT