studerend-meisje-geholpen-door-moeder
Onderzoek

Keuzegedrag studie­kiezers schooljaar 2010-2011 - Oktober

Onderzoek naar de favoriete studies, studierichtingen, onderwijsinstellingen van studiekiezers 4/5 havo en 5/6 vwo in schooljaar 2010-2011.

Onderzoek naar de favoriete studies, studierichtingen, onderwijsinstellingen van studiekiezers 4/5 havo en 5/6 vwo in schooljaar 2010-2011. Wat blijken de meest geadviseerde studies door de Qompas StudieKeuzeTest te zijn? Hierbij zijn de resultaten uitgesplitst naar schooltype, sekse en eindexamenprofiel. Het onderzoek laat van verschillende onderwerpen ook de voorkeuren zien van ‘talenten’ (scholieren die in de derde klas een gemiddeld cijfer hadden van 8 of hoger).

In deze rapportage is het keuzegedrag geanalyseerd van studiekiezers havo en vwo, die gebruik hebben gemaakt van Qompas StudieKeuze tussen 1 september 2010 en 31 augustus 2011. De analyses zijn gemaakt op basis van 371.029* bezoeken aan http://studiekeuze.qompas.nl.

 

StudieKeuzeadvies Qompas vermindert kans op switchen

Universiteit Twente heeft onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van de StudieKeuzeTest van Qompas. De belangrijkste onderzoeksvraag was: ‘veranderen studenten die het studiekeuzeadvies van Qompas opgevolgd hebben minder vaak van studie?’ Uit het onderzoek blijkt dat van de studenten die een studie kozen die volgens Qompas als ‘passend’ werd gekwalificeerd ‘slechts’ 11% switchte van studie. Aanzienlijk minder dan het switchgedrag van studenten die een studie kozen die volgens Qompas als ‘niet passend’ werd gekwalificeerd. Van studenten die in drie risicogroepen ingedeeld zijn, switchte 60% tot zelfs 90%! De voorspellende waarde van het advies van Qompas is volgens het onderzoek dus opvallend goed. In deze rapportage staan rankings van de meest geadviseerde studies door de StudieKeuzeTest.


Krappe voldoende voor ‘kwaliteit’ van open dagen

Voor 45% van de studiekiezers geldt dat ze hun mening in positieve, of zelfs zeer positieve zin hebben bijgesteld na het bezoeken van een open dag. Toch blijkt de waardering van studiekiezers voor open dagen niet heel hoog als het wordt uitgedrukt in een cijfer. De eerste open dag die studiekiezers bezoeken wordt gemiddeld met een krappe voldoende (5,6) gewaardeerd. De gemiddelde waardering voor de tweede open dag ligt een fractie lager dan de waardering voor de eerste open dag. Het is opmerkelijk dat de vierde bezochte open dag gemiddeld het hoogst wordt gewaardeerd.


Open dag Technische Universiteit Delft van 25 oktober 2010 als beste beoordeeld

Studiekiezers geven op Qompas StudieKeuze een cijfer aan de open dagen die ze hebben bezocht. De open dag van 25 oktober 2010 van de Technische Universiteit Delft is de best beoordeelde open dag van studiejaar 2010-2011 op Qompas StudieKeuze. De Bachelor open dag van 26 maart 2011 van Maastricht University staat op de tweede plek en de open dag van 25 maart 2011 van de Technische Universiteit Eindhoven komt op de derde plaats. De Technische Universiteit Delft doet het met drie open dagen in de top-15 uitstekend. De Rijksuniversiteit Groningen heeft in deze ranking twee vermeldingen.


Fontys Hogescholen best bekeken onderwijsinstelling; Inholland wint verrassend drie plekken

Fontys Hogescholen is de best bekeken onderwijsinstelling op Qompas StudieKeuze 2010-2011. Daarmee doet de hogeschool het beter dan de derde plaats van vorig jaar. Opvallend is de winst van Hogeschool Inholland, die klimt van de vijfde naar de tweede plaats. Blijkbaar heeft de negatieve publiciteit rondom de onderwijsinstelling op de studiekiezer geen negatieve invloed gehad. Hogeschool Utrecht wint één plaats en bezet daarmee de derde podiumplaats.Leraar basisonderwijs opnieuw populairste hbo-studie

Leraar basisonderwijs is opnieuw de studie die door studiekiezers het meest is bekeken. Communicatie wint voor het derde jaar op rij aan populariteit en staat nu op de tweede plaats, voor Commerciële economie dat een plaats verliest en nu derde staat. Binnen de top-25 is ‘Media en entertainment management’, met vier plaatsen winst (van tien naar zes), de grootste stijger. Wat lager in de top-25 heeft ook Hoger hotelonderwijs (van vijftien naar elf) vier plaatsen winst gerealiseerd. ‘Hotel- en Eventmanagement’ is de hoogste nieuwkomer in de top-25 met een tiende plaats. Opvallend is het verlies van ‘Management, Economie en Recht’, dat de afgelopen jaren altijd in de top-10 stond, maar nu vijftien plaatsen inlevert.


Geneeskunde en Psychologie favoriete wo-studies; Economics & Business grootste stijger


Geneeskunde en Psychologie blijven met afstand de favoriete wo-studies. Pedagogische wetenschappen heeft het verlies van vorig jaar goedgemaakt en staat weer op de derde plaats. Binnen de top-25 is: ‘Economics & Business’, met een winst van acht plaatsen (van dertien naar vijf), de grootste stijger binnen de top-20. Rechtsgeleerdheid wint zeven plaatsen en klimt van de elfde naar de vierde plaats. Zes studies zijn nieuw in de top-25 wo-studies. Gezondheidswetenschappen heeft daarvan met een negende plaats de hoogste ranking. ‘Econometrie en operationele research’ staat dit jaar op de dertiende plaats.


Technische studies gestegen in rankings van de jongens


De technische/exacte studies hebben het goed gedaan bij de jongens. Technische natuurkunde is met een winst van vijftien plaatsen de grootste stijger binnen de top-20. ‘Econometrie en operationele research’ wint tien plekken en komt uit op de zestiende plaats. Technische bedrijfskunde wint zes plaatsen en staat nu elfde. Informatica, dat vorig jaar verrassend van de zevende plaats buiten de top-20 terecht kwam, is weer terug op de zevende plaats. Hetzelfde geldt ook voor Technische informatica, dat terug is op de negende plaats.


Geneeskunde van Maastricht University en ‘Hotel- en Eventmanagement’ van Hogeschool Tio best
bekeken opleidingen


De Geneeskunde opleiding van Maastricht University is de best bekeken wo-opleiding op Qompas StudieKeuze 2010-2011. ‘Hotel- en Eventmanagement’ van Hogeschool Tio is de best bekeken hbo-opleiding. Voor de wo-opleidingen in de top-50 blijft Universiteit Utrecht met negen opleidingen hofleverancier. Maastricht University levert een knappe prestatie met acht opleidingen bij de eerste vijftig. In de top-50 hbo-studies heeft Fontys
Hogescholen met zeven opleidingen een vermelding, voor Hogeschool Utrecht zijn dat er zes opleidingen in de ranking heeft staan.


Goede ICT-voorzieningen belangrijkere faciliteit voor jongens dan voor meisjes


Over de favoriete faciliteiten van onderwijsinstellingen zijn jongens en meisjes redelijk eensgezind. Het grootste verschil tussen jongens en meisjes zit in de waardering van de faciliteit ‘goede ICT-voorzieningen’. Bij de jongens staat deze faciliteit op een vierde plaats, maar bij de meisjes is het met een elfde plaats een stuk minder belangrijk. Ook ‘sportfaciliteiten’ worden door jongens zwaarder beoordeeld. Het is voor jongens de op een na belangrijkste faciliteit. Meisjes vinden ‘sportfaciliteiten’ niet geheel onbelangrijk. Het staat met een vijfde plaats wel een stuk lager in de ranking. Bij de meisjes eindigt ‘kamervoorzieningen’ op een tweede plaats.