meisjes-met-pc-op-school
Onderzoek

Keuzegedrag profiel­kiezers schooljaar 2010-2011

Onderzoek naar de favoriete schoolvakken, studies, onderwijsinstellingen, beroepen van profielkiezers uit 3 havo en 3 vwo in schooljaar 2010-2011.

Onderzoek naar de favoriete schoolvakken, studierichtingen, studies, onderwijsinstellingen, beroepensectoren, beroepen en eindexamenprofielen van profielkiezers uit 3 havo en 3 vwo in schooljaar 2010-2011. Voor de meeste onderwerpen is ook onderzocht wat de voorkeuren zijn van ‘talenten’ (profielkiezers met een gemiddeld cijfer van 8 of hoger).

Engels favoriete vak, creatieve vakken verliezen


Engels is voor het zesde achtereenvolgende jaar het favoriete vak van de profielkiezers 3 havo/vwo. In de top-8 is niets veranderd ten opzichte van vorig jaar. Lichamelijke opvoeding en wiskunde eindigen op plaats twee en drie. Tekenen is de grootste daler met drie plaatsen verlies. Handvaardigheid verliest ook aan populariteit en zakt twee plaatsen.


Vwo technische vakken en klassieke talen grootste verliezers van afgelopen vijf jaar

Engels is de afgelopen vijf jaar het meest in populariteit gestegen bij de vwo-meisjes. Bij de jongens doet alleen Nederlands het nog net wat beter. Nederlands en alle moderne vreemde talen staan bij de meisjes in het groen. Ook informatiekunde stijgt behoorlijk in populariteit bij de dames. Natuurkunde en scheikunde zijn bij de jongens de grootste verliezers. Bij de meisjes boeten de klassieke talen en eveneens natuurkunde het meest aan populariteit in.


Engels en Latijn meest sekseneutrale schoolvakken


Bij zowel de jongens als de meisjes is Engels populair. Het is meteen ook het meest sekseneutrale schoolvak, gevolgd door Latijn en biologie. De verschillen tussen de jongens en de meisjes zijn het afgelopen jaar wat afgenomen, maar blijven erg groot vooral bij de technische vakken. De creatieve vakken blijken nog steeds echte meisjesvakken.


Wiskunde, Engels, Latijn en biologie nog steeds favoriet bij talenten


De top-4 van favoriete vakken van de talenten is ongewijzigd. Wiskunde blijft de favoriet, gevolgd door Engels, Latijn en biologie. Wiskunde A, wiskunde C en biologie worden door talenten als de gemakkelijkste vakken van de tweede fase beschouwd. Wiskunde A neemt de nummer één positie over van wiskunde C, dat nu op een tweede plek uitkomt. De derde plaats is voor biologie dat maar liefst twee plaatsen winst boekt. Natuurkunde, Grieks en wiskunde D worden als de drie moeilijkste vakken bestempeld.


Wiskunde C makkelijkste schoolvak van de tweede fase


Qompas kan niet beoordelen of de kwaliteit van het wiskundeonderwijs daadwerkelijk daalt zoals het CPB stelt in het op 6 juni 2011 verschenen rapport ‘Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief’, maar feit is dat Wiskunde C en wiskunde A in de afgelopen vijf jaar steeds makkelijker zijn geworden. Vijf jaar geleden stonden deze vakken qua moeilijkheidsgraad respectievelijk op een tiende en elfde plaats. Wiskunde C wordt nu door profielkiezers 3 havo/vwo als het makkelijkste vak in de tweede fase beoordeeld. Wiskunde A komt nu op de vijfde plaats.


Scholieren halen gemiddeld steeds lagere cijfers


Dit schooljaar zijn de gemiddelde cijfers van 3 havo/vwo scholieren opnieuw gedaald. Was de daling vorig jaar 0,03 punt, dit jaar is de daling met 0,04 punt naar een gemiddelde van 6,93 zelfs nog iets groter. Opvallend is de daling van het aantal profielkiezers met een gemiddelde van een 8,0 of hoger. Vorig schooljaar hoorde 7% tot de categorie ‘talenten’, dit jaar geldt dat nog maar voor 5,9%. De meisjes doen het zoals gewoonlijk iets beter dan de jongens en de vwo-leerlingen scoren hoger dan de havisten.


‘Economie, bedrijfskunde en management’ is de favoriete hoofdrichting; havo- en vwo-meisjes eensgezind


‘Economie, bedrijfskunde en management’ is de favoriete hoofdrichting van de profielkiezers, gevolgd door ‘Gezondheidszorg en sport’ en ‘Technisch en exact’. Bij de havo-en vwo-jongens staat ‘Economie, bedrijfskunde en management’ op één en ‘Technisch en exact’ op twee. Bij de vwo- en havo-meisjes is de top-3 identiek en is ‘Gezondheidszorg en sport’ de favoriete hoofdrichting, gevolgd door ‘Economie, bedrijfskunde en management’ en ‘Sociaal, gedrag en maatschappij’. Opvallend is het enorme percentage negatieve beoordelingen dat havo- en vwo-meisjes geven aan ‘Technisch en exact’.

 

Geneeskunde, hotelonderwijs en sport favoriete studies

Geneeskunde is voor het vijfde achtereenvolgende jaar de favoriete studie van de profielkiezers. Ook de nummers twee tot en met vier staan standaard in de top 5. Op twee staat dit jaar ‘Hoger hotelonderwijs/Hotelmanagement’. De derde plek wordt ingenomen door ‘Sport, management en ondernemen/Sport en bewegen’ en de vierde plaats is voor ‘Commerciële economie/Bedrijfseconomie’. Grootste stijger in de ranglijst is ‘Textiel en mode’ dat twaalf plaatsen winst boekt en van de laatste plaats naar plaats acht gaat.

 

Stevige daling populariteit technische studies bij de jongens


De technisch exacte studies waren bij de jongens uit 3 havo/vwo altijd favoriet. Dit jaar zien we voor het eerst dat opvallend veel technische studies terrein verliezen bij de jongens. De grootste daler bij de havo-jongens is ‘Informatica/Technische informatica’ dat van de eerste naar de vierde plaats zakt. Van de vier studies die bij de havo-jongens uit de top-10 zijn gevallen, vallen er drie onder technisch/exact. Elektrotechniek, Autotechniek, en ‘Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek/ Luchtvaarttechnologie/Aviation’ staan niet meer in de erelijst. Ook bij de jongens uit 3 vwo zijn het de technische studies die terrein verliezen. Grootste daler zijn 'Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek/Luchtvaarttechnologie/Aviation’, dat van vijf naar tien gaat en Elektrotechniek dat van de zesde naar de negende plaats zakt. Technische natuurkunde, vorig jaar nog goed voor een zevende plaats, vinden we niet meer in de top-10.


‘Natuur en Gezondheid’ grote winnaar, N&T en C&M verliezen stevig


Het profiel ‘Natuur en Gezondheid’ wint zowel op de havo als op het vwo. Vooral bij de jongens is de winst van het N&G-profiel opvallend. De winst van N&G lijkt grotendeels ten koste te gaan van ‘Natuur en Techniek’ want dit profiel verliest bij de profielkiezers stevig. Een vergelijkbaar beeld, maar wat minder uitgesproken, zien we bij ‘Economie en Maatschappij’ dat bij zowel jongens als meisjes terrein wint en ‘Cultuur en Maatschappij’ dat overal aan populariteit inboet.